Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Olsztyńska
 • powierzchnia – 1,5483 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, magazyny, stacja paliw
obszar 2
 • ul. Przelot
 • powierzchnia – 2,5261 ha
 • liczba działek – 5
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
obszar nr 4
 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia – 2,7048  ha
 • liczba działek – 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, składy, magazyny, produkcja
pge
 • ul. Wapienna 66
 • powierzchnia – 24,320 ha
 • obręb 42, nr działek 10/6, 10/7, 10/8, 10/16, 10/17, 10/18, 21/207, 21/208, 21/209 
 • liczba działek – 9 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność prywatna
 • funkcja – obiekty produkcyjne, składy, usługi, ciepłownictwo
  i energetyka.
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 5
 • ul. Przelot 23N-25
 • powierzchnia –  3,3233 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
obszar nr 6
 • ul. Przelot, ul. Gminna
 • powierzchnia – 3,7779  ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
obszar 7

Obszar nr 7

 • ul. Ostra, ul. Gminna
 • powierzchnia – 18,2864 ha
 • liczba działek – 3 (oferowane jako jeden kompleks, z możliwością dalszego podziału przed sprzedażą) 
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
bydgoska 4
 • powierzchnia – 2,1058 ha
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, skaldy, magazyny, obiekty usługowo - produkcyjne
wapienna
 • powierzchnia – 4,6817 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
szosa
 • powierzchnia – 7,0900 ha
 • obręb 23, 3 kompleksy działek
 • liczba działek – 8
 • własność prywatna
 • funkcja - usługi
11
 • powierzchnia – 0,2133 ha
 • obręb 43
 • liczba działek – 3
 • własność prywatna
 • funkcja - produkcja, usługi, handel
andersa
 • powierzchnia –  4,2578 ha
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja –   usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
jemiołowa2
 • powierzchnia – 0,0321 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi osiedlowe, zieleń urządzona
  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  obiekty małej architektury
letnia 27a
 • powierzchnia – 0,0669 ha
 • obręb 70
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
morwowa 2-22
 • powierzchnia – 3,2944 ha
 • obręb 40
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi
1
 • powierzchnia – 1,9495 ha
 • liczba działek – 3
 • własność prywatna
 • funkcja – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
poznańska
 • powierzchnia – 0.1841 ha
 • obręb 28
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi z wykluczeniem lokalizacji,
  usług niepożądanych społecznie
poznańska
 • powierzchnia – 0,0514 ha
 • obręb 70
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
szubińska
 • powierzchnia – 0,3115 ha
 • obręb 63
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi
Szubińska
 • powierzchnia – 0.3267 ha
 • obręb 77
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi
włocławska
 • powierzchnia – 0.3294 ha
 • obręb 76
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
zakątek
 • powierzchnia –  0,21 ha
 • własność prywatna
 • funkcja: działka budowlano-inwestycyjna, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej
 • cena za m2: 171,43 zł/m2
Łódzka
 • powierzchnia – 0,3039 ha
 • obręb 66
 • liczba działek – 4
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi