Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Nowaka 11, Stamirowskiego 9
 • powierzchnia: 3,2647 ha
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja: usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
 • termin przetargu: 24.11.2023 r.
Poznańska 209-211
 • powierzchnia: 1,2742 ha
 • obręb 75,70, numery działek: 126/4, 1/146, 126/5, 1/147
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny
 • termin przetargu: 24.11.2023 r.

 

 

SIL 7
Grudziądzka
 • powierzchnia: 0,7264 ha
 • obręb 40, 84/14, 87/14, 88/6, 84/6
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
Ostrowite
 • łączna powierzchnia: 0,3174 ha 
 • obręb 0019, nr działek: 524/1, 526/12
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • na terenie działek nr 524/1 i 526/12 oraz na działce sąsiedniej nr 525/1, stanowiącej własność Gminy Czersk funkcjonuje obecnie ośrodek wypoczynkowy prowadzony przez Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
 • Burmistrz  Czerska przeznaczył działkę nr 525/1, przy ul. Szkolnej 4 o powierzchni 0,2519 ha do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
olsztyńska
 • całkowita powierzchnia: 1,0395 ha
 • obręb 42
 • liczba działek: 2 
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
Sz. Bydgoska
 • powierzchnia: 0,6268 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, obiekty usługowo - produkcyjne
 • termin przetargu: 24.10.2023 r.
Rybaki 57
 • ul. Rybaki 57
 • obręb 12, numery działek: 229 i 230
 • działki są zabudowane 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem głównym o powierzchni zabudowy 374 m2, powierzchni użytkowej 1396 m2 oraz niepodpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym budynkiem oficyny o powierzchni zabudowy 296 m2, powierzchni użytkowej 551 m2
 • własność Gminy Miasta Toruń (działka nr 229) i Skarbu Państwa (działka nr 230)

 

SIL 2
 • ul. Świdnicka 15, 21
 • powierzchnia: 1,1 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny 
obszar nr 4
 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia: 2,7048 ha
 • liczba działek: 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, produkcja
sil 5
 • ul. Przelot 23N - 25
 • powierzchnia:  3,3233 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny
Szubińska
 • powierzchnia: 0.3267 ha
 • obręb 77
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
Chrobrego
1
 • powierzchnia: 0,0800 ha
 • obręb 72, numery działek: 185/1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
Sz. Bydgoska28

•    powierzchnia: 0,0772  ha

•    obręb 5, numery działek: 198, 201

•    własność Gminy Miasta Toruń 

•    funkcja: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

•    termin przetargu: 31.10.2023 r.

 

 

 

Łódzka 148
 • powierzchnia: 0,0822 ha
 • obręb 66, numer działki: 653/4
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
1
 • powierzchnia: 1,9495 ha
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna
 • funkcja: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
Sz. Bydgoska PGE
 • powierzchnia: 7,0900 ha
 • obręb 23, numer działki: 34, 46, 50/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 86, 103/3, 103/4
 • 5 kompleksów działek, łączna liczba działek: 18
 • własność prywatna
 • funkcja podstawowa: usługi, dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, składy, magazyny
11
 • powierzchnia: 0,2133 ha
 • obręb 43
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna
 • funkcja: produkcja, usługi, handel
zakątek
 • powierzchnia: 0,21 ha
 • własność prywatna
 • funkcja: działka budowlano-inwestycyjna, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej
 • cena za m2: 171,43 zł/m2