Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Łazienna
 • powierzchnia użytkowa: 265 m2
 • obręb 16, numer działki: 37/2
 • 7 lokali mieszkalnych
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • przetarg: 27.09.2022 r.
morwowa
 • powierzchnia: 3,2944 ha
 • liczba działek: 3
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
 • przetarg (działki: 76, 113/6 i 82/5) : 13.09.2022 r.
Olsztyńska
 • powierzchnia: 1,5483 ha
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, magazyny, stacja paliw
 • termin przetargu:18.10.2022 r.
obszar 7

 

 • ul. Ostra, ul. Gminna
 • powierzchnia: 18,2864 ha
 • liczba działek: 3 
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny
obszar nr 6
 • ul. Przelot, ul. Gminna
 • powierzchnia: 3,7779  ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 5
 • ul. Przelot 23N-25
 • powierzchnia:  3,3233 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny
obszar nr 4
 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia: 2,7048 ha
 • liczba działek: 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, produkcja
foto
 • ul. Świdnicka
 • powierzchnia: ok. 1,1 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny 
andersa
 • powierzchnia: 4,2578 ha
 • liczba działek: 3
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja: usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
11
 • powierzchnia: 0,2133 ha
 • obręb 43
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna
 • funkcja: produkcja, usługi, handel
zakątek
 • powierzchnia: 0,21 ha
 • własność prywatna
 • funkcja: działka budowlano-inwestycyjna, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej
 • cena za m2: 171,43 zł/m2
Sz. bydgoska 2 działki
 • powierzchnia: 0,9447 ha
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, obiekty usługowo - produkcyjne
 • przetarg: 25.10.2022 r.
1
 • powierzchnia: 1,9495 ha
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna
 • funkcja: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
poznańska
 • powierzchnia: 0,1841 ha
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi z wykluczeniem lokalizacji usług niepożądanych społecznie
Sz. Bydgoska PGE
 • powierzchnia: 7,0900 ha
 • obręb 23, numer działki: 34, 46, 50/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 86, 103/3, 103/4
 • 5 kompleksów działek, łączna liczba działek: 18
 • własność prywatna
 • funkcja podstawowa: usługi, dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, składy, magazyny
włocławska
 • powierzchnia: 0,3294 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
sw. katarzyny
 • nieruchomość zabudowana
 • powierzchnia: 0,1091 ha powierzchni użytkowej kamienicy + 0,0037 ha budynku parterowego
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • termin przetargu: 30.08.2022 r.
wapienna
 • powierzchnia: 4,6817 ha
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
letnia 27a
 • powierzchnia: 0,0669 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
jemiołowa2
 • powierzchnia: 0,0321 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi osiedlowe, zieleń urządzona
  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  obiekty małej architektury
Szubińska
 • powierzchnia: 0.3267 ha
 • obręb 77
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
 • termin przetargu: 30.08.2022 r.