Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Nowaka
 • powierzchnia: 4,2578 ha
 • liczba działek: 3
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja: usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
Poznańska 209-211

•    powierzchnia: 1,2742 ha
   
•    obręb 75,70, numery działek: 126/4, 1/146, 126/5, 1/147

•    liczba działek: 2

•    własność Gminy Miasta Toruń 

•    funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny

 

Heweliusza_Halleya
 • powierzchnia: 1,8516 ha
 • obręb 30, numer działki: 119
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 • termin przetargu: 09.05.2023 r.
Grudziądzka
 • powierzchnia: 0,8799 ha
 • obręb 40 , numer działki: 88/4, 84/10, 84/6, 87/11
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
Olsztyńska
 • powierzchnia: 0,7082 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, magazyny, stacja paliw
 • termin przetargu: 09.05.2023 r.
Chrobrego
 • powierzchnia: 0,0944 ha
 • obręb obręb 48 nr działki: 277/3
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
Rybaki 57
 • ul. Rybaki 57
 • obręb 12, numery działek: 229 i 230
 • działki są zabudowane 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem głównym o powierzchni zabudowy 374 m2, powierzchni użytkowej 1396 m2 oraz niepodpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym budynkiem oficyny o powierzchni zabudowy 296 m2, powierzchni użytkowej 551 m2
 • własność Gminy Miasta Toruń (działka nr 229) i Skarbu Państwa (działka nr 230)

 

foto
 • ul. Świdnicka
 • powierzchnia: ok. 1,1 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny 
obszar nr 4
 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia: 2,7048 ha
 • liczba działek: 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, produkcja
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 5
 • ul. Przelot 23N-25
 • powierzchnia:  3,3233 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny
Szubińska
 • powierzchnia: 0.3267 ha
 • obręb 77
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
Inżynierska
 • powierzchnia: 0,1981 ha
 • obręb 33, numer działki: 169/19, 170/3, 151/78, 142/23, 137/16
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
Zimowa 67-69
 • powierzchnia: 0,3250 ha
 • obręb 66, numery działek: 299/2, 295/2, 294/1, 293/2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: zabudowa wielorodzinna
Sz. bydgoska 2 działki
 • powierzchnia: 0,9447 ha
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, obiekty usługowo - produkcyjne
Wapienna
 • całkowita powierzchnia: 1,042 ha
 • obręb 42
 • liczba działek: 2 
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
1
 • powierzchnia: 0,0800 ha
 • obręb 72, numery działek: 185/1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
Sz. Bydgoska28

•    powierzchnia: 0,0772  ha

•    obręb 5, numery działek: 198, 201

•    własność Gminy Miasta Toruń 

•    funkcja: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

•     termin przetargu: 7.03.2023 r.

Łódzka 148
 • powierzchnia: 0,0822 ha
 • obręb 66, numer działki: 653/4
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
 • termin przetargu: 28.03.2023 r. 
Łazienna
 • powierzchnia użytkowa: 265 m2
 • obręb 16, numer działki: 37/2
 • 7 lokali mieszkalnych
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • termin przetargu: 20.06.2023 r.
jemiołowa2
 • powierzchnia: 0,0321 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi osiedlowe, zieleń urządzona
  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury
 • termin przetargu: 26.04.2023 r.
1
 • powierzchnia: 1,9495 ha
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna
 • funkcja: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
Sz. Bydgoska PGE
 • powierzchnia: 7,0900 ha
 • obręb 23, numer działki: 34, 46, 50/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 86, 103/3, 103/4
 • 5 kompleksów działek, łączna liczba działek: 18
 • własność prywatna
 • funkcja podstawowa: usługi, dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, składy, magazyny
11
 • powierzchnia: 0,2133 ha
 • obręb 43
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna
 • funkcja: produkcja, usługi, handel
zakątek
 • powierzchnia: 0,21 ha
 • własność prywatna
 • funkcja: działka budowlano-inwestycyjna, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej
 • cena za m2: 171,43 zł/m2