Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Łazienna
 • powierzchnia użytkowa - 265 m2
 • obręb 16, numer działki - 37/2
 • 7 lokali mieszkalnych
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • Termin przetargu: 21.06.2022 r.
morwowa
 • powierzchnia – 3,2944 ha
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi
Olsztyńska
 • powierzchnia – 1,5483 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, magazyny, stacja paliw
obszar 7

 

 • ul. Ostra, ul. Gminna
 • powierzchnia – 18,2864 ha
 • liczba działek – 3 
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
obszar nr 6
 • ul. Przelot, ul. Gminna
 • powierzchnia – 3,7779  ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 5
 • ul. Przelot 23N-25
 • powierzchnia –  3,3233 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
obszar nr 4
 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia – 2,7048  ha
 • liczba działek – 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, składy, magazyny, produkcja
foto
 • ul. Świdnicka
 • powierzchnia – ok. 1,1 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny 
andersa
 • powierzchnia –  4,2578 ha
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja –   usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
11
 • powierzchnia – 0,2133 ha
 • obręb 43
 • liczba działek – 3
 • własność prywatna
 • funkcja - produkcja, usługi, handel
zakątek
 • powierzchnia –  0,21 ha
 • własność prywatna
 • funkcja: działka budowlano-inwestycyjna, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej
 • cena za m2: 171,43 zł/m2
Sz. bydgoska 2 działki
 • powierzchnia – 0,9447 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, skaldy, magazyny, obiekty usługowo - produkcyjne
1
 • powierzchnia – 1,9495 ha
 • liczba działek – 3
 • własność prywatna
 • funkcja – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
poznańska
 • powierzchnia – 0,1841 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi z wykluczeniem lokalizacji usług niepożądanych społecznie
Sz. Bydgoska PGE
 • powierzchnia – 7,0900 ha
 • obręb 23, działki nr: 34, 46, 50/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 86, 103/3, 103/4
 • 5 kompleksów działek, łączna liczba działek – 18
 • własność prywatna
 • funkcja podstawowa - usługi, dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, składy, magazyny
włocławska
 • powierzchnia – 0,3294 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
sw. katarzyny
 • nieruchomość zabudowana
 • powierzchnia – 0,1091 ha powierzchni użytkowej kamienicy + 0,0037 ha budynku parterowego
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
wapienna
 • powierzchnia – 4,6817 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
letnia 27a
 • powierzchnia – 0,0669 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
jemiołowa2
 • powierzchnia – 0,0321 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi osiedlowe, zieleń urządzona
  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  obiekty małej architektury
Szubińska
 • powierzchnia – 0.3267 ha
 • obręb 77
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi
 • Termin przetargu: 7 czerwca 2022 r.