Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2

działka nr 1 – 0,5084 ha
działka nr 2 – 0,5000 ha
działka nr 3 – 0,5000 ha
działka nr 4 – 0,5000 ha
działka nr 5 – 0,5180 ha

 • usługi 
 • dopuszczalne: produkcja, składy, magazyny, drogi wewnętrzne, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, infrastruktura techniczna
 • teren przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: 
  - sieć kanalizacyjna,
  - wodociągowa, 
  - teletechniczna, 
  - elektroenergetyczna, 
  - gazowa