Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2

  • ul. Świdnicka
  • powierzchnia: 1,1 ha
  • obręb 54, nr działki: 132/43 i 132/46
  • liczba działek: 2
  • własność Gminy Miasta Toruń

1. nr działki 132/42 – 0,5042 ha  SPRZEDANA
2. nr działki 132/43 – 0,5032 ha
3. nr działki 132/44 – 0,5104 ha  SPRZEDANA
4. nr działki 132/45 – 0,5016 ha  SPRZEDANA
5. nr działki 132/46 – 0,5067 ha

  • północno – wschodnia część miasta
  • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
  • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
  • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
  • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa
Pobierz plik