Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2

1. nr działki 132/42 – 0,5042 ha
2. nr działki 132/43 – 0,5032 ha
3. nr działki 132/44 – 0,5104 ha
4. nr działki 132/45 – 0,5016 ha
5. nr działki 132/46 – 0,5067 ha

 • usługi 
 • dopuszczalne: produkcja, składy, magazyny, drogi wewnętrzne, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, infrastruktura techniczna
 • teren przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • obszar oznaczony symbolem 58.14 – U2 (uchwała RMT nr 362/12 z dnia 19.07.2012 r.)
 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: 
  - sieć kanalizacyjna,
  - wodociągowa, 
  - teletechniczna, 
  - elektroenergetyczna, 
  - gazowa