Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 2

 • ul. Przelot
 • powierzchnia – 2,0157 ha
 • obręb 54, nr działek 132/43, 132/45 i 132/46
 • liczba działek - 3
 • własność Gminy Miasta Toruń

1. nr działki 132/42 – 0,5042 ha  SPRZEDANA
2. nr działki 132/43 – 0,5032 ha
3. nr działki 132/44 – 0,5104 ha  SPRZEDANA
4. nr działki 132/45 – 0,5016 ha
5. nr działki 132/46 – 0,5067 ha

 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • dopuszczalne: produkcja, składy, magazyny, drogi wewnętrzne, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, infrastruktura techniczna
 • obszar oznaczony symbolem 58.14 – U2 (uchwała RMT nr 362/12 z dnia 19.07.2012 r.)
 • teren przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa
Pobierz plik