Strefa inwestora | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Strefa inwestora

Chcesz zainwestować w Toruniu, ale nie wiesz od czego zacząć? Poniżej znajdziesz informacje, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie inwestycji. Pamiętaj o Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, które wspiera przedsiębiorców i inwestorów w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

inwestuje w toruniu

 

 

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

 • Wspieramy aktywność gospodarczą na terenie miasta.
 • Oferujemy pomoc na całym etapie procesu inwestycyjnego od znalezienia lokalizacji, przez uzyskanie wymaganych pozwoleń, po rekrutację pracowników.
 • Oferujemy kompleksową opiekę poinwestycyjną.
 • Dostarczamy informacji dotyczących zachęt inwestycyjnych, zwolnień podatkowych i możliwości pozyskiwania środków dla przedsiębiorców.
 • Aktywnie pozyskujemy inwestorów zewnętrznych.
 • Przygotowywanie dedykowanej oferty inwestycyjnej.

Przetargi na gminne tereny inwestycyjne

Wszystkie planowane przez Miasto Toruń przetargi na miejskie tereny inwestycyjne są ogłaszane w internecie na stronie: www.bip.torun.pl

 

Zaznaczając interesującą lokalizację, można wejść w szczegółowe warunki sprzedaży:

 • cena nieruchomości,
 • data sprzedaży,
 • wadium – jego wysokość, data wpłaty i numer konta,
 • informacje o nieruchomości – jej przeznaczeniu, zasadach przetargu na nieruchomość.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dokument pomoże Ci określić:

 • typ inwestycji, który może zostać zrealizowany na nieruchomości objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • warunki zagospodarowania i zabudowy terenu,
 • wskazuje także na obowiązki i ograniczenia związane z inwestycją.

Poniżej znajduje się link to pobrania obowiązujących planów. Interesujący inwestora obszar można odnaleźć na znajdującej się tam interaktywnej mapie.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Geoportal

Umożliwi Ci pobranie:

 • map z tzw. uzbrojeniem terenu – czyli wszystkie media: woda, kanalizacja, prąd, gaz, telekomunikacja,
 • map własnościowych z granicami nieruchomościami i numerami działek, budynkami, użytkami gruntowymi,
 • map wskazujących własność prywatną, samorządową i państwową.

Umożliwia pobranie wybranej dla poszukiwanej lokalizacji mapy i wydrukowanie jej w odpowiedniej skali. Można używać jej do sporządzenia np. wstępnych projektów, orientacji inwestycji w terenie. Bogate menu umożliwia zaznaczenie wybranych danych a także wskazanie na mapie satelitarnej. Link poniżej.

geoportal

Ulgi podatkowe

Pozwalają na obniżenie stałych kosztów działalności przedsiębiorstwa. Obejmują tereny całego miasta oraz dodatkowo skierowane są do firm działających w obszarze Strefy Staromiejskiej.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości:

 • gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych oraz basenów kąpielowych: materiał do pobrania
 • „zielona bonifikata” – od powierzchni użytkowej budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada: materiał do pobrania

Strefa Staromiejska/Bydgoskie Przedmieście:

 • w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych: materiał do pobrania 
 • dla przedsiębiorców prowadzących po raz pierwszy działalność gospodarczą w lokalu położonym na Strefie Staromiejskiej i Bydgoskim Przedmieściu: materiał do pobrania 
   

Ważne dokumenty i kontakty

Dokumenty do przeprowadzenia inwestycji należy pobierać ze stron internetowych wydziałów Urzędu Miasta Torunia, które wydają uzgodnienia, zgody i pozwolenia.