Szkoły branżowe i techniczne

„Ekonomik” to szkoła nieprzeciętna, gdzie panuje życzliwa i przyjazna atmosfera. Oprócz nauki…
Ponad 75 lat tradycji! Kształcimy całe pokolenia rodziców, dzieci i wnuków. Posiadamy…
O szkole: Innowacyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia Wysokie wyniki…
ZSMEiE jest nowoczesną szkołą z ponad 70-letnią tradycją i należy do grona najlepszych…
Szkoła posiada 60 lat tradycji kształcenia w branży samochodowej i mechanicznej w nowych…
TECHNIKUM Nr 8 i VIII LO jest najlepszą szkołą techniczną w Toruniu. Laureat ZŁOTEJ TARCZY w…
„KSZTAŁCIMY ZAWODOWO OD 74 LAT” nauka w nowoczesnych, dobrze płatnych i poszukiwanych…
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 jest szkołą  o  bardzo  bogatych …
Największa szkoła dla dorosłych w regionie. Kształci już od 40 lat. Jako prężnie działająca…
Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu kształci corocznie około 600 uczniów i słuchaczy…