Szkoły zawodowe

„Ekonomik” to szkoła nieprzeciętna, gdzie panuje życzliwa i przyjazna atmosfera. Oprócz nauki…
70 lat tradycji – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ma to, czego często nie posiadają…
Szkoła oferuje innowacyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia, których…
ZSMEiE jest nowoczesną szkołą z ponad 70-letnią tradycją i należy do grona najlepszych…
Szkoła posiada 60 lat tradycji kształcenia w branży samochodowej i mechanicznej w nowych…
ZSPS i VIII LO to szkoła z 72-letnią tradycją, w której starannie dobrana kadra pedagogiczna…
„KSZTAŁCIMY ZAWODOWO OD 74 LAT” nauka w nowoczesnych, dobrze płatnych i poszukiwanych…
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 jest szkołą  o  bardzo  bogatych …
Największa szkoła dla dorosłych w regionie. Kształci już od 40 lat. Jako prężnie działająca…
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu kształci corocznie około 600 uczniów i słuchaczy…