Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

ZSIS

„KSZTAŁCIMY ZAWODOWO OD 74 LAT”

 • nauka w nowoczesnych, dobrze płatnych i poszukiwanych zawodach
 • zagraniczne praktyki zawodowe – Czechy, Hiszpania, Niemczy, Słowenia, staże wakacyjne, wizyty studyjne i zajęcia językowe
 • realizacja zajęć praktycznych u pracodawców
 • corocznie zdobywane przez uczniów tytuły laureatów i finalistów olimpiad zawodowych
 • wysoka zdawalność egzaminów
 • nowoczesna i bogata baza sprzętowa, laboratoryjna oraz dydaktyczna
 • różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych
 • corocznie zdobywane przez uczniów tytuły laureatów i finalistów olimpiad zawodowych
 • profesjonalne przygotowanie kandydatów na studia wyższe
 • efektywne doradztwo zawodowe
 • kameralna szkoła, przyjazna atmosfera, dobra lokalizacja, a dla zamiejscowych internat ze stołówką
 • I nagroda w oświatowym plebiscycie Nowości „Lubię się tu uczyć”, Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości,  tytuł  laureata  konkursu „Szkoła dla pracodawców pracodawcy dla szkoły” oraz   wyróżnienie   w   konkursie ministerialnym „Lider edukacji zawodowej”

OFERTA EDUKACYJNA
Technikum:

 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik architektury krajobrazu
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik weterynarii
 • technik energetyk (we współpracy z Polską Grupą Energetyczną) NOWOŚĆ

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Torseed, Ogrodnictwo Maria i Edward Stępień, Harasimowicz Architektura Krajobrazu, Zielony Koncept, Eko-Tech, Toruńskie Wodociągi, RZGW, Energa - Wytwarzanie, Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, PGE Toruń, Elko, Zibkor P.K.,  Ekoinstal, Ekopark, Szkółka Niedźwiedź, Mirtor, Virtus Sun, Eko-Rodan

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • przedmiotowe koła zainteresowań
 • Szkolny Klub Sportowy: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, siłownia
 • koło artystyczne „Ignacy Szoł” rozwijające talenty aktorskie i wokalne
 • Klub Europejski „Europartner”
 • dodatkowe zajęcia turystyczno-krajoznawcze i przyrodnicze
 • wolontariat w ramach koła PCK i Caritas

ZNANI ABSOLWENCI

Kamil Leśniak - ultramaratończyk Mistrz Polski 2015 w długodystansowym biegu górskim
Andrzej Pawłowski - Prezes Zarządu MELBUD S.A. w Grudziądzu
Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu
Marian Wilmanowicz - Zastępca Dyrektora ds. inwestycji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
ul. Batorego 43/49
87-100 Toruń

tel. 56 623 13 38

e-mail: sekretariatatzsis [dot] edu [dot] pl

www.zsis.edu.pl