Rybaki 57 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Rybaki 57

 • ul. Rybaki 57
 • obręb 12, numery działek: 229 i 230
 • działki są zabudowane 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem głównym o powierzchni zabudowy 374 m2, powierzchni użytkowej 1396 m2 oraz niepodpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym budynkiem oficyny o powierzchni zabudowy 296 m2, powierzchni użytkowej 551 m2
 • własność Gminy Miasta Toruń (działka nr 229) i Skarbu Państwa (działka nr 230)
 • termin przetargu: 21.02.2023 r.
 • Historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków został wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace budowlane i inne działania przy zabytku można przeprowadzić jedynie w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Obecnie budynek dawnej zasadniczej szkoły zawodowej wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
 • W umowie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rybaki 57 nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych budynku głównego  w ciągu 2 lat  i zakończenia prac w terminie 6 lat. 
 • zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i nowych wolnostojących budynków gospodarczych, zakaz stosowania ogrodzeń pełnych (nie dot. ogrodzeń istniejących od str ul. Rybaki)
 • ogród ozdobno- użytkowy jest objęty ochroną konserwatorską jako zieleń zabytkowa.

Budynek główny:

 • 4-kondygnacyjny, podpiwniczony
 • o powierzchni zabudowy 374 m2, powierzchni użytkowej 1396 m2
 • okna drewniane i PCV, drewniana stolarka drzwiowa
 • Elewacja frontowa kamienicy posiada przeszklone loggie, ornamenty oraz liczne detale architektoniczne.
 • Budynek jest podłączony do mediów (woda, prąd, kanalizacja, gaz).
 • wewnętrzna instalacja w większej mierze zdemontowana, brak grzejników.
 • Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Pierwotnie budynek pełnił funkcje mieszkalne, następnie oświatowe. W piwnicy znajdowały się szatnie, kotłownia, zaplecze kuchenne z jadalnią. Kondygnacje naziemne były przeznaczone na sale lekcyjne, pomieszczenia pomocnicze tj. archiwum, portiernię, gabinet dla nauczycieli i dyrektora szkoły, sekretariat.
 • przeznaczenie podstawowe: usługi użyteczności: "usługi użyteczności w zieleni urządzonej w części na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią"
 • przeznaczenie dopuszczalne: "zabudowa mieszkaniowa związana wyłącznie z fukcją podstawową, infrastruktura techniczna z zastrzeżeniem §4 pkt 1"
 • stan techniczny budynku - zadowalający, standard wykończenia - niski

Budynek pomocniczy - oficyna:

 • poszczególne części budynku zostały wybudowane w różnych okresach czasowych i o różnych wysokościach.
 • budynek podłączony jest do mediów (woda, prąd, kanalizacja)
 • stan techniczny budynku - średni, standard wykończenia - niski
 • Pierwotnie w budynku znajdowała się biblioteka z czytelnią, sale, garaże i budynek gospodarczy.
 • oficyna znajduje się na ogrodzonej działce.
Pobierz plik