Oferta inwestycyjna

Ciekawa/Przelot
 • powierzchnia – 0,9102
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
kartuska
 • powierzchnia – 0,1518 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi
Kogucia 23A
 • powierzchnia – 0,0287 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Lubicz mapka
 • powierzchnia – 0,4422
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna