Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Heweliusza 25 -39
 • obręb 30, nr działek i powierzchnia:
  1.    ul. Heweliusza 25 - 153/8 - 0,1166 ha   SPRZEDANA
  2.    ul. Heweliusza 27 - 153/9 - 0,1161 ha  SPRZEDANA
  3.    ul. Heweliusza 29 - 153/10 - 0,1210 ha - SPRZEDANA
  4.    ul. Heweliusza 31 - 153/11 -  0,1310 ha - SPRZEDANA
  5.    ul. Heweliusza 33 - 153/12 - 0,0993 ha   SPRZEDANA
  6.    ul. Heweliusza 35 - 153/13 - 0,1072 ha - SPRZEDANA
  7.    ul. Heweliusza 37 - 153/14 -  0,1160 ha
  8.    ul. Heweliusza 39 - 153/15 -  0,1423 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • obszar oznaczony symbolem 105.03MN20 (uchwała RMT nr 807/2018 z dnia 22.02.2018 r.)
 • termin przetargu: 16.01.2024 r.
Heweliusza
 • obręb 30, nr działek i powierzchnia:
  1.    ul. Heweliusza 43 - 151/10 - 0,0993 ha
  2.    ul. Heweliusza 45 - 151/8 - 0,0990 ha  SPRZEDANA
  3.    ul. Heweliusza 47 - 151/6 -  0,0990 ha   SPRZEDANA

  4.    ul. Heweliusza 49 - 151/4 -  0,0990 ha   SPRZEDANA
  5.    ul. Heweliusza 51 - 151/2 - 0,1226 ha   SPRZEDANA

  6.    ul. Heweliusza 53 - 143/10 - 0,1097 ha
  7.    ul. Heweliusza 55 - 143/8 -  0,0997 ha SPRZEDANA
  8.    ul. Heweliusza 57 - 143/6 -  0,1001 ha SPRZEDANA
  9.    ul. Heweliusza 59 - 143/4 - 0,1006 ha SPRZEDANA
  10.  ul. Heweliusza 61 - 143/2 – 0,1119 ha SPRZEDANA
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • obszar oznaczony symbolem 105.03MN20 i 105.03MN209 (uchwała RMT nr 807/2018 z dnia 22.02.2018 r.)
 • termin przetargu: 16.01.2024 r.
Jasia i Małgosi 21
 • powierzchnia – 0,1541 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi z wyłączeniem usług kolidujących z funkcją mieszkaniową
obrowska

 

 • 10 działek o łącznej powierzchni: 0,6783 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Osadnicza
 • łączna powierzchnia – 0,6513 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • termin przetargu: 19.09.2023 r.
Podgórska/Dwernickiego

 

 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, funkcja dopuszczalna: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, na działce 851/1, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna
 • Termin przetargu dla działki nr 852/12 obręb 67: 23.11.2023 r.
1

 

 • łączna powierzchnia 1,464 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • termin przetargu: 24.10.2023 r.
Włocławska 103
 • powierzchnia – 0,1450 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, funkcja dopuszczalna:  drogi wewnętrzne, zieleń urządzona infrastruktura techniczna