Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Jasia i Małgosi 21
 • powierzchnia – 0,1541 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi z wyłączeniem usług kolidujących z funkcją mieszkaniową
Osadnicza
 • łączna powierzchnia – 0,6513 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Podgórska/Dwernickiego

 

 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, funkcja dopuszczalna: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, na działce 851/1, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna
1

 

 • łączna powierzchnia 0,806 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Włocławska 103
 • powierzchnia – 0,1450 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, funkcja dopuszczalna:  drogi wewnętrzne, zieleń urządzona infrastruktura techniczna