Przelot 23 B-J | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Przelot 23 B-J

 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; funkcja dopuszczalna: funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzona działalnością usługową, składy, magazyny, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne
 • obszar oznaczony symbolem 58.14 – MN/U1 (uchwała RMT nr 362/12 z dnia 19.07.2012 r.)
 • obręb 54, nr działek i powierzchnia:
  1.    132/23 -  0,1518 ha
  2.    132/24 -  0,1518 ha
  3.    132/25 -  0,1555 ha
  4.    132/26 -  0,1653 ha
  5.    132/27 -  0,1653 ha SPRZEDANA
  6.    132/28 -  0,1653 ha SPRZEDANA

  7.    132/29 -  0,1652 ha
  8.    132/30 -  0,1652 ha SPRZEDANA
  9.    132/31 -  0,1816 ha
 • termin przetargu: 30.01.2023 r.
 • północno – wschodnia część miasta
 • teren niezagospodarowany i niezabudowany
 • dojazd z istniejącej drogi publicznej
 • istniejące uzbrojenie w ul. Przelot:
  - sieć wodociągowa
  - sieć kanalizacyjna
  - sieć elektroenergetyczna
  - sieć gazowa
  - miejska sieć ciepłownicza
Pobierz pliki