Osadnicza 22, 22B-D | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Osadnicza 22, 22B-D

 • łączna powierzchnia – 0,6513 ha
 • obręb 67, nr działek i powierzchnia:
  1.    ul. Osadnicza 22 – dz. nr 106/7 – 0,1346 ha  wraz z udziałem drodze wewnętrznej (dz. 104/2 i 106/5)
  2.    ul. Osadnicza 22B – dz. nr 106/2  – 0,1002 ha  wraz z udziałem drodze wewnętrznej (dz. 104/2 i 106/5)
  3.    ul. Osadnicza 22C – dz. nr 106/3 – 0,1348  ha  wraz z udziałem drodze wewnętrznej (dz. 104/2 i 106/5)
  4.    ul. Osadnicza 22D – dz. nr 106/4 – 0,1831  ha wraz z udziałem drodze wewnętrznej (dz. 104/2 i 106/5)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • termin przetargu: 17.09.2024 r.
 • południowo – wschodnia część miasta
 • teren niezagospodarowany i niezabudowany
 • w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • istniejące uzbrojenie w ul. Osadniczej:
      - sieć  elektroenergetyczna
      - sieć wodociągowa
      - sieć gazowa
 • działki nie mają bezpośredniego zasilania w sieć wodno – kanalizacyjną
Pobierz pliki