Szosa Bydgoska 76 - 80 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Szosa Bydgoska 76 - 80

Szosa Bydgoska 76 - 80

 • powierzchnia: 0,6268 ha
 • obręb 23, numery działek: 35/16, 44/3, 91/4, 102/4, 45/1, 91/7
 • liczba działek: 1 kompleks
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • termin przetargu: 9 lipca 2024 r.
 • nr działek 35/16, 44/3, 45/1, 91/4, 102/4 – 0,6268 ha (ul. Szosa Bydgoska 76-80)
 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy i magazyny, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 • obszar oznaczony symbolem 100.01-U3 oraz 100.01-U2 (dot. działki nr 91/7) (uchwała RMT nr 726/17 z dnia 23.11.2017 r.)
 • zachodnia część miasta przy trasie wylotowej na Bydgoszcz (DK nr 80)
 • w sąsiedztwie przedsiębiorstw usługowych oraz obiektów handlowych i sportowych
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany i częściowo zadrzewiony
 • planowany dojazd poprzez drogi wewnętrzne od strony ul. Szosa Bydgoska 
 • istniejące uzbrojenie w ul. Szosa Bydgoska oraz ul. Pera Jonssona:

  – sieć elektroenergetyczna
  – sieć wodociągowa
  – sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  – sieć gazowa

 

Pobierz plik