Pera Jonssona / Szosa Bydgoska | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Pera Jonssona / Szosa Bydgoska

Pera Jonssona / Szosa Bydgoska

 • powierzchnia: 7,0900 ha
 • obręb 23, numer działki: 34, 46, 50/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 86, 103/3, 103/4
 • 5 kompleksów działek, łączna liczba działek: 18
 • własność prywatna
 • funkcja podstawowa: usługi, dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, składy, magazyny

 

 • kompleks nr I o pow. 15.646 m2
 • kompleks nr II o pow. 12.435 m2
 • kompleks nr III o pow.16.129 m2
 • kompleks nr IV o pow. 18.419 m2
 • kompleks nr V o pow. 7.143 m2
 • zachodnia część miasta przy trasie wylotowej na Bydgoszcz (DK nr 80)
 • w sąsiedztwie przedsiębiorstw usługowych oraz obiektów handlowych i sportowych
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany i częściowo zadrzewiony
 • istniejące uzbrojenie w ul. Szosa Bydgoska oraz ul. Pera Jonssona:
  – sieć elektroenergetyczna
  – sieć wodociągowa
  – sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  – sieć gazowa
   
Pobierz plik