Pera Jonssona 3 - 5 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Pera Jonssona 3 - 5

 • powierzchnia: 1,9495 ha
 • obręb 23, nr działki: 37/22, 37/24, 37/16
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna

 

 1. nr działki  37/22 – 0,9658 ha
 2. nr działek 37/24 – 0,6528 ha
 3. nr działki 37/16 – 0,3317 ha
 • teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
 • przeznaczenie podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, a dla terenu 94.01-UC/U1 ustala się dodatkowo infrastrukturę torową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • obszar oznaczony symbolem 94.01-UC/U1 (uchwała RMT nr 160/15 z dnia 29.10.2015 r.)

 

 • zachodnia część miasta przy trasie wylotowej na Bydgoszcz (DK nr 80)
 • w sąsiedztwie przedsiębiorstw usługowych oraz obiektów handlowych i sportowych
 • teren niezagospodarowany
 • dojazd od strony ul. Pera Jonssona
 • istniejące uzbrojenie w ul. Szosa Bydgoska oraz ul. Pera Jonssona:

– sieć elektroenergetyczna
– sieć wodociągowa
– sieć kanalizacyjna
– sieć gazowa
– sieć telekomunikacyjna