Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 4 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 4

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 4

 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia: 2,7048  ha
 • obręb 54, nr działki: 93/6, 93/3, 93/2, 90/12, 176/10 i 176/9 
 • liczba działek: 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 • obszar oznaczony symbolem 6.14 – U1 (uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)

 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, gazowa.
Pobierz plik