Lokale użytkowe do wynajęcia

przetarg

W lipcowym przetargu na wynajem czekają miejskie lokale użytkowe, tereny przyległe, garaże murowane i miejsca parkingowe. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu oferuje nieruchomości min. przy Kościuszki, Mickiewicza, Prostej, Kopernika, Jęczmiennej lub Skłodowskiej Curie. Termin składania ofert i wpłaty wadium to 23 lipca 2019 roku.

Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  23.07.2019 r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B; pok. nr 16 . W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004  w terminie do dnia 23.07.2019 r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

Nieruchomości można obejrzeć, kontaktując się z właściwym administratorem:

  • Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152    tel. 664-923-508
  • Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3    tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, garażu murowanego,  miejsca parkingowego, terenu z przetargu bez podania przyczyny.