Poznańska 201 - 207, Poznańska 209 - 211 i K. Stamirowskiego 2 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Poznańska 201 - 207, Poznańska 209 - 211 i K. Stamirowskiego 2

Poznańska 201 - 207, Poznańska 209 - 211 i K. Stamirowskiego 2

  • powierzchnia: 1,2742 ha
  • obręb 75,70, numer działki: 126/4, 1/146, 126/5, 1/147
  • liczba działek: 2
  • własność Gminy Miasta Toruń 
  • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny

 

 

 

 

 

1.  ul. Poznańska 201 - 207: działki nr 126/4, 1/146 - 0,5529 ha  
2.  ul. Poznańska 209 - 211 i ul. K. Stamirowskiego 2: działki nr 126/5, 1/147 – 0,7213 ha  
•    przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów usługowo – produkcyjnych, składów i magazynów
•    przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne
•    obszary oznaczone symbolami 71.20 – U/P4 (uchwała RMT nr 199/15 z dnia 17.12.2015 r.)

 

•    lewobrzeżna część miasta
•    południowo – zachodnia część miasta
•    doskonałe skomunikowanie z odcinkiem S-10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, który ułatwi dostęp do  autostrady A1 poprzez budowę dwóch węzłów: Podgórz i Czerniewice

•    w sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, zabudowa jedno i wielorodzinna

•    idealna lokalizacja pod stacje paliw
•    teren niezabudowany, niezagospodarowany
•    istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:

– sieć elektroenergetyczna
– sieć wodociągowa
– sieć kanalizacyjna
– sieć teletechniczna
– sieć gazowa