"ZWOLNIONY > ZATRUDNIONY" - dofinansowanie na rozwój kwalifikacji zawodowych | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

"ZWOLNIONY > ZATRUDNIONY" - dofinansowanie na rozwój kwalifikacji zawodowych

"ZWOLNIONY > ZATRUDNIONY" - dofinansowanie na rozwój kwalifikacji zawodowych

zwolniony- zatrudniony

Zachęcamy do udziału w projekcie "ZWOLNIONY > ZATRUDNIONY", którego celem  jest zwiększenie szans na rynku pracy osób, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Uczestnikom projektu zostanie udzielone wsparcie outplacementowe umożliwiające aktywne uczestnictwo w rynku pracy.

Projekt jest realizowany od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest całkowicie dofinansowany ze środków UE.

Co więcej, grupę docelową stanowią osoby:

  • zamieszkałe zgodnie z KC na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
  • w wieku powyżej 30 r.ż.,
  • przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (niedotyczących pracownika).

W ramach projektu będzie podjęty szereg działań, do których należą m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, który pomoże w opracowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz udzieli rad i wskazówek dotyczących rekrutacji.

Szkolenia pod okiem wykwalifikowanych trenerów umożliwią rozwój kompetencji zawodowych uczestników w zakresie:
- obsługi koparki, koparkoładowarki,
- pracy jako monter, spawacz, przedstawiciel handlowy,
- pracy w dziale kadr i płac,
- dodatkowych uprawnień niezbędnych do utrzymania zatrudnienia.  

Cały kurs zakończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji z pośrednikiem pracy, 3-miesięcznego stażu, zwrotu kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem czy osobą zależną podczas udziału w projekcie, bądź stypendium szkoleniowego czy stażowego. Każda osoba, która zakwalifikuje się do projektu będzie mogła otrzymać do 2000,00 zł na dowolne szkolenie.

Regulamin projektu, wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Zwolniony - Zatrudniony - Certes Szkolenia

LOGOTYPY

Obrazki galerii: 

Pozostałe aktualności

Prężnie rozwija się strefa przemysłowa w rejonie ulic Polna – Kociewska – Mazowiecka –…
Inwestycje w północnej, wschodniej, centralnej i lewobrzeżnej części miasta. Nowe firmy i nowe…
Centrum Wsparcia Biznesu w  kolejnym odcinku cyklu filmowego „Tak się robi biznes w Toruniu”…
Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Nagma Mallick odwiedziła 25 czerwca Toruńskie…
W ubiegły weekend w Toruniu gościła delegacja z Getyngi – miasta partnerskiego Torunia. Była…
Centrum Wsparcia Biznesu w  kolejnym odcinku cyklu filmowego „Tak się robi biznes w Toruniu”…