Zezwolenia na sprzedaż alkoholu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

wizualizacja butelek

Do 10 czerwca 2021 roku zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać w Urzędzie Miasta Torunia wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 8 Rubinkowo oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie  Okręgu nr 8 Rubinkowo.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać do 10 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż ww. napojów alkoholowych w Wydziale Obsługi Mieszkańców – Referat Działalności, ul. Szosa Chełmińska 27. Osobiste złożenie wniosku może nastąpić po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny jego złożenia (nr tel. 56 611 88 78 lub 56 611 87 00).

Wnioski wraz z wymaganymi prawem dokumentami należy składać odrębnie na każdy rodzaj napojów alkoholowych wraz ze wskazaniem okręgu.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz wskazujące punkty sprzedaży, które nie są usytuowane  na terenie ww. okręgów, nie będą brane pod uwagę.

Mapa oraz opis granic poszczególnych okręgów, stanowiących jednostki pomocnicze miasta Torunia, zostały  określone w uchwale nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 06 września 2012 r., która dostępna jest na stronie: www.bip.torun.pl, w zakładce: ”Uchwały  RMT” – kliknij, aby przejść do uchwały.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 56 611 88 78.

źródło: www.torun.pl

Pozostałe aktualności

Gala i Koncert z okazji 30-lecia Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod hasłem „Zbudujmy Lepszy…
W dniach 21-22 czerwca  2021 odbędzie się XXVIII edycja Welconomy Forum in Toruń. Wzorem…
Ponad 100 restauracji, punktów usługowych, kawiarni, sklepów, instytucji kultury przystąpiło…
Największa szkoła dla dorosłych w regionie. Kształci już od 40 lat. Jako prężnie działająca…
Czy wiesz, że 6 na 10 ciężarówek w Europie posiada strzemiona do resorów produkowane w Toruniu…