#zawódsztos czeka na uczniów

forum1

Blisko 3000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odwiedziło 5 marca 2019 roku III Toruńskie Forum Zawodowców w Centrum Targowym PARK. Stoiska 12 szkół szkół branżowych i technicznych z naszego miasta odwiedzili uczniowie z Torunia oraz okolicznych miejscowości: Lubicza, Cierpic, Górska, Pigży, Łążyna, Kowalewa Pomorskiego, Obrowa, Raciążka, Przysieka, Chełmży, Grębocina, Złejwsi Wielkiej oraz Wielkiego Rychnowa.

Toruńskie Forum Zawodowców to inicjatywa mająca na celu promowanie toruńskich szkolnictwa zawodowego. W Centrum Targowym Park wystawiło się 12 branżówek z Torunia. Miastu bardzo zależy na tym, żeby młodzież, wybierając szkołę ponadgimnazjalną czy ponadpodstawową, decydowała się na naukę konkretnego zawodu.

- Przedsiębiorcy walczą o dobrze wykwalifikowane kadry. To forum to okazja, aby młodzi ludzie mogli poznać oczekiwania rynku pracy. Cały czas promujemy szkolnictwo zawodowe, ten rok jest jednak szczególny – 1 września do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pójdą dwa roczniki, udało nam się przygotować prawie dwa razy tyle miejsc w toruńskich szkołach – mówił przed otwarciem wydarzenia zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Gościem III Toruńskiego Forum Zawodowców był Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

- Ta inicjatywa wpisuje się w oczekiwania przedsiębiorców. System wymaga współpracy wielu podmiotów, aby należycie zadbać o kształcenie młodych ludzi. Musimy ciężko pracować nad przywróceniem etosu szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj najważniejsze jest przygotowanie młodych ludzi do tego, żeby potrafili dostosować się do warunków pracy w zmieniających się okolicznościach – tłumaczył Marcin Ociepa.

Forum Zawodowców zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia i Centrum Wsparcia Biznesu to jedna z inicjatyw, które mogą pomóc w odbudowaniu pozycji szkolnictwa zawodowego.

- Bardzo dużo mówi się o tym, że szkolnictwo zawodowe zostało zniszczone. Wszystkim nam bardzo zależy na tym, żeby je ożywić – deklarowała posłanka Iwona Michałek, która objęła forum swoim patronatem. – Toruń to przykład samorządu, który bardzo dobrze podszedł do wszystkich wprowadzonych zmian.

W roku szkolnym 2019/2020 przygotowano 640 miejsc dla uczniów w 20 oddziałach sześciu szkół branżowych I stopnia (12 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych i 8 oddziałów dla absolwentów gimnazjów).

- Forum to inicjatywa, która buduje partnerstwo dla rozwoju szkolnictwa zawodowego. Przedstawiamy kompleksową ofertą toruńskich szkół branżowych i jesteśmy pełni nadziei, że młodzi ludzie zdecydują się kontynuować w nich naukę – zapewnia Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

W ramach Toruńskiego Forum Zawodowców zorganizowano także warsztaty i panele dyskusyjne.

Szczegółowa oferta szkół znajduje się na stronie: https://torun.direct/zawodsztos