Załóż Agencję Pocztową w Kaszczorku

poczta

Poczta Polska SA szuka chętnych do współpracy. Mieszkańcy Torunia, podczas konsultacji społecznych, zgłosili propozycję otwarcia punktu pocztowego na osiedlu Kaszczorek. Poszukiwani są przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić nową Agencję Pocztową.

Zasady są proste, by prowadzić punkt pocztowy przedsiębiorca - osoba fizyczna lub prawna - zobowiązuje się do świadczenia usług w imieniu Poczty Polskiej SA. Warunkiem jest prowadzenie lub gotowość do prowadzenia działalności gospodarczej, dysponowanie lokalem oraz podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera. W ramach umowy Poczta Polska zapewnia niezbędne szkolenia, wymagane oprogramowanie, sprzęt, materiały, elementy wizualizacji oraz wsparcie marketingowe. Osoby współpracujące z Pocztą Polską mają zagwarantowane stałe miesięczne wynagrodzenie, mogą także prowadzić inną działalność gospodarczą.

Szczegóły dotyczące zakładania puntów pocztowych oraz współpracy z Pocztą Polską SA znajdują się na stronie:

https://www.poczta-polska.pl/zaloz-agencje-pocztowa/