Wysokie miejsce w rankingu

KL

Bydgoszcz i Toruń zajęły piąte miejsce w rankingu 100 obszarów funkcjonalnych opublikowanym przez Klub Jagielloński. „Uciekające metropolie, Ranking 100 polskich miast” powstał, aby porównać obecny potencjał i dynamikę rozwoju polskich miast od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Autorzy zestawienia porównywali m.in. średnie miesięczne wynagrodzenie w badanych miastach, nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, liczbę mieszkańców, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz frekwencję w wyborach samorządowych.

W rankingu obszarów funkcjonalnych Bydgoszcz i Toruń (jako jeden obszar) sklasyfikowano na wysokiej, piątej pozycji – wysokie nocy autorzy zestawienia przyznali m.in. za gospodarkę i wiedzę (liczbę studentów).

Wysokie pozycje Bydgoszcz i Toruń zanotowały w kategoriach „gospodarka”, „usieciowienie” i „jakość życia”.

Pełen ranking znaleźć można na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego.