Współpraca z PGE | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Współpraca z PGE

Współpraca z PGE

FOTO 1

Gmina Miasta Toruń, PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały List Intencyjny, który pozwoli zacieśnić jeszcze mocniej dotychczasową współpracę pomiędzy podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego miasta.

- Toruń to miasto, w którym panuje klimat sprzyjający inwestowaniu. To miasto dynamiczne, stale rozwijające się, o silnym potencjale gospodarczym, z wysokiej jakości rynkiem pracy. Dzięki licznym inwestycjom, przedsięwzięciom gospodarczym i kontaktom międzynarodowym Toruń jest obecnie nowoczesnym i ważnym ośrodkiem, należącym do najszybciej rozwijających się polskich miast. Dlatego cieszy mnie fakt, że spółki PGE podpisują dziś z nami list intencyjny. To z jednej strony pokazuje, że tak prężnie działające firmy dostrzegają nasze starania i postrzegają Toruń jako solidnego partnera. Z drugiej zaś strony współpraca i wzajemne wsparcie w zakresie promocji gospodarczej i działań na rzecz rozwoju aktywności inwestorów z całą pewnością przyniosą wiele korzyści dla sygnatariuszy listupowiedział Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia.

Przedmiotem Listu intencyjnego jest podjęcie współpracy i stworzenie środowiska biznesowego sprzyjającego lokalizacji nowych inwestycji, a także dążenie do rozwoju gospodarczego poprzez kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający zachowanie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych i towarzyszącego mu rozwoju systemu ciepłowniczego Torunia.

- PGE Polska Grupa Energetyczna jest liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. Stawiamy na nisko i zeroemisyjne źródła energii, co jest odpowiedzą na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy umacnia wspólne dążenie do wzrostu  potencjału gospodarczego Torunia i rozwoju naszej grupy energetycznej. Deklarujemy wsparcie dla Miasta w promocji i wspólnych działaniach mających na celu wzmocnienie nowoczesnej gospodarki, aktywności inwestorów, jak również stwarzanie korzystnych warunków do zagospodarowywania nieruchomości należących do Gminy i Grupy PGE – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy energetycznej.

Rozwijanie współpracy z polskimi miastami oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju miast jest ważnym elementem strategii PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, lidera rynku ciepła w Polsce.

- Chcemy wspólnie z Miastem Toruń stworzyć warunki dla rozwoju środowiska biznesowego sprzyjającego lokalizacji nowych inwestycji i dalszego rozwoju gospodarczego Miasta oraz przede wszystkim rozwoju rynku ciepła w Toruniu. Jako lider ciepłownictwa w Polsce dbamy o lokalne społeczności dla których produkowane jest ciepło i energia w naszych elektrociepłowniach. Dzisiejsze podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy jest tego dowodem. Rozwój rynku ciepła wpłynie korzystanie na mieszkańców Torunia oraz na jakość powietrza w mieście – mówił Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Dzięki nowoczesnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, toruński system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie. Infrastruktura ciepłownicza toruńskiej elektrociepłowni jest regularnie modernizowana i rozwijana. Sieć ciepłownicza w Toruniu to 265 km ciepłociągów. Kolejne budynki korzystają z ciepła sieciowego, co wspiera likwidację dymiących kominów i wpływa na poprawę jakości powietrza w mieście. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Toruń przyłączyła do sieci ciepłowniczej aż 435 budynków, których łączna moc cieplna wyniosła blisko 60 MWt. Taka wielkość odpowiada prawie średniemu zapotrzebowaniu na ciepło miasta wielkości Brodnicy.

Obrazki galerii: 

Pozostałe aktualności

Kolejna inwestycja sektora magazynowo-biurowego w Toruniu. Już w lipcu 2021 ruszy budowa…
O 90 procent zmniejszone zostaną wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na…
Szkoła bogata w historie i aż 75 letnią tradycję w kształtowaniu młodych ludzi w zawodzie.…
Miasto Toruń otrzymało wyróżnienie w rankingu Perły Samorządu 2021, którego organizatorem jest…
Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń…
Miasto Toruń zajęło 2. miejsce w Rankingu Miast Zrównoważonych 2021, przygotowanym przez firmę…