Współpraca CWB i WNEiZ UMK

WNEIZ

Wizyta studyjna pracowników i studentów Katedry Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ UMK w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Z inicjatywy Dziekana WNEiZ, prof. Jerzego Boehlke, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski, wybitny znawca problematyki inwestycji zagranicznych w Polsce wraz z pracownikami katedry oraz seminarzystami rozmawiał o pracy CWB z dyrektorem Centrum Łukaszem Szarszewskim i pracownikami jednostki. Omówiono na przykładach przebieg procesu inwestycyjnego oraz działania marketingowe. Podczas wizyty omówiono także główne kierunki współpracy katedry z centrum oraz ustalono warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gospodarczego rozwoju miasta Torunia w niżej podanych zakresach.

- problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ich stanu i perspektyw rozwoju,

- organizacja i kierowanie procesami inwestycyjnymi,

- doskonalenie problematyki rachunku efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji,

ryzykiem działalności inwestycyjnej,

- zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości,

- inwestowanie na rynku nieruchomości,

- uwarunkowania dewelopera na rynku nieruchomości,

- ryzyko na rynku nieruchomości,

- wycena nieruchomości i przedsiębiorstw,

- problematyka gospodarki przestrzennej.

Z przyjemnością informujemy też, że specjalność „Inwestycje i Nieruchomości”, prowadzona przez pracowników Katedry na studiach II stopnia na kierunku zarządzanie, została doceniona w międzynarodowym rankingu Eduniversal Best Masters Global Ranking, w którym zajęła 94. miejsce wśród najlepszych programów studiów magisterskich na świecie w kategorii Top 100 Best Masters in Real Estate Management. Gratulujemy !

 

 

 

 

Obrazki galerii: