Wsparcie z Funduszy Norweskich

fundusze norweskie

93,7 mln euro w budżecie programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków od 7 stycznia 2020 roku.

Program oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w trzech obszarach:

  • Technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 50 mln euro,
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 10 mln euro,
  • Technologie poprawiające jakość życia (Welfare technology) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 18,7 mln euro.

PARP uruchomił również specjalny program małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, oferujące wsparcie w powyższych obszarach w kwocie 15 mln euro.

Termin składania wniosków: od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. (do godz. 16:00:00 w ostatnim dniu naboru).

Projekty mogą być realizowane razem z podmiotami prawa norweskiego związanymi z wnioskodawcami umową partnerstwa. Wnioski o wsparcie na utworzenie partnerstwa - travel grants- obejmują dofinansowanie w kwocie 1200 euro na podróż do Norwegii lub do Polski. Można je składać do 25 listopada 2019 roku, do 31 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu.

Więcej informacji na stronie.