Wsparcie dla przedsiębiorców

zgm

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przygotowuje odpowiednie procedury umożliwiające rozłożenie na raty lub odroczenie płatności za wynajem lokali gminnych. W ten sposób miasto chce pomóc przedsiębiorcom, którzy ze względu na stan epidemiczny narażeni są na ogromne straty.

Władze miasta przygotowały szereg propozycji, które mają wesprzeć przedsiębiorców, nie mogących prowadzić działalności gospodarczej lub prowadzących ją w znacznie ograniczonym stopniu.

- Jesteśmy przygotowali, aby praktycznie niezwłocznie podejmować decyzję dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności za wynajem lokali znajdujących się w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, na wniosek najemcy lub dzierżawcy lokalu. Takie rozwiązanie nie wyklucza możliwości umorzenia płatności ale ta, możliwa jest tylko w przypadkach całkowitego zamknięcia lokalu, nieprowadzenia w nim żadnej działalności gospodarczej. Można ją zastosować tylko po wyczerpaniu wspomnianych możliwości rozłożenia płatności na raty i odroczenia. Znacznie bardziej ograniczone są możliwości wynikające z rozwiązań ustawowych dotyczących podatku od nieruchomości. Nie można przesunąć terminu zapłaty, ale można ten podatek rozłożyć na raty lub odroczyć termin spłaty (jeśli powstanie przynajmniej miesięczna zaległość). W przypadku wieczystego użytkowania można rozłożyć płatność na cztery raty – ale tylko na wniosek wieczystego użytkownikapoinformował prezydent miasta Michał Zaleski.