#wracamydonormalnosci – Taurus Ochrona

TAURUS OCHRONA

Branża zabezpieczeń technicznych oraz ochrony osób i mienia podczas pandemii musiała dostosować  swoje usługi do nowych, niestandardowych potrzeb klientów. Firmy wprowadzają nowe rozwiązania, które ograniczają skutki epidemii CoVid-19 w codziennej działalności kontrahentów. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje rozmowę z Krzysztofem Łęckim, Prezesem Zarządu toruńskiej firmy Taurus Ochrona.

To wiodąca marka w branży ochrony w zakresie innowacji. Działając od blisko 30 lat, świadczy usługi w zakresie inteligentnych systemów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej, monitoringu, ochrony i obsługi imprez  i konwojowania wartości pieniężnych. W czasie pandemii firma utrzymała zatrudnienie, zaproponowała nowe rozwiązania dozoru elektronicznego. 

Specjalny cykl wideo-rozmów z toruńskimi przedsiębiorcami, którzy opowiadają o tym jak ich firmy wracają do normalności.  Skutki finansowe spowodowane pandemią odczują zarówno wielkie korporacje, jak i mali przedsiębiorcy. Nic więc dziwnego, że większość z nich próbuje ratować sytuację począwszy od wprowadzania nowych, dostosowanych do aktualnej sytuacji produktów, aż po przeniesienie biznesu do internetu i ruchy wizerunkowe. Warto teraz postawić na to, by trwale zaistnieć w świadomości klientów. W aktualnej rzeczywistości grożącego firmom kryzysu cykl filmowy ma być wsparciem marketingowym dla toruńskich przedsiębiorców.  Przetrwajmy to razem, pamiętajcie #wracamydonormalnosci.