Wolne zezwolenia na sprzedaż alkoholu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Wolne zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wolne zezwolenia na sprzedaż alkoholu

grafa butle

Do 12 maja 2021 roku zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać w Urzędzie Miasta Torunia wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie:

1.    Okręgu nr  6 Bielawy-Grębocin - 1 zezwolenie
2.    Okręgu nr  7 Skarpa - 1 zezwolenie
3.    Okręgu nr 9 Jakubskie-Mokre - 1 zezwolenie
4.    Okręgu nr  11 Chełmińskie - 1 zezwolenie
5.    Okręgu nr 12 Staromiejskie - 1 zezwolenie

Dostępne są także zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie:
1.    Okręgu nr  7 Skarpa - 1 zezwolenie
2.    Okręgu nr 9  Jakubskie-Mokre - 1 zezwolenie
3.    Okręgu nr 10 Wrzosy - 1 zezwolenie
4.    Okręgu nr  11 Chełmińskie - 1 zezwolenie

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać do 12 maja 2021 r. do godz. 15:00 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż ww. napojów alkoholowych w Wydziale Obsługi Mieszkańców – Referat Działalności  ul. Szosa Chełmińska 27. Osobiste złożenie wniosku może nastąpić po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny jego złożenia (nr tel: 56 611 88 78 lub 56 611 87 00).

Wnioski wraz z wymaganymi prawem dokumentami należy składać odrębnie na każdy rodzaj napojów alkoholowych wraz ze wskazaniem okręgu.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz wskazujące punkty sprzedaży, które nie są usytuowane na terenie ww. okręgów, nie będą brane pod uwagę.

Mapa oraz opis granic poszczególnych okręgów, stanowiących jednostki pomocnicze miasta Torunia, zostały  określone w uchwale nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 06 września 2012 r., która dostępna jest na stronie: www.bip.torun.pl, w zakładce: ”Uchwały  RMT” – kliknij, aby przejść do uchwały.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 56 611 88 78.

Pozostałe aktualności

Kolejna inwestycja sektora magazynowo-biurowego w Toruniu. Już w lipcu 2021 ruszy budowa…
O 90 procent zmniejszone zostaną wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na…
Szkoła bogata w historie i aż 75 letnią tradycję w kształtowaniu młodych ludzi w zawodzie.…
Miasto Toruń otrzymało wyróżnienie w rankingu Perły Samorządu 2021, którego organizatorem jest…
Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń…
Miasto Toruń zajęło 2. miejsce w Rankingu Miast Zrównoważonych 2021, przygotowanym przez firmę…