Wolne zezwolenia na sprzedaż alkoholu

torun.direct

Do 6 lipca 2020 r. zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać w Urzędzie Miasta Torunia wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych  na terenie:

1. Okręgu nr 2 Stawki - 1 zezwolenie
2. Okręgu nr 7 Skarpa - 2 zezwolenia
3. Okręgu nr 8 Rubinkowo - 5 zezwoleń
4. Okręgu nr 9 Jakubskie-Mokre - 2 zezwolenia
5. Okręgu nr 12  Staromiejskie - 2 zezwolenia

6. Okręgu nr 13 Bydgoskie - 3 zezwolenia

oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie:

1. Okręgu nr 2 Stawki - 2 zezwolenia
2. Okręgu nr 5 Kaszczorek - 1 zezwolenie
3. Okręgu nr 6 Bielawy-Grębocin - 2 zezwolenia
4. Okręgu nr 7 Skarpa - 3 zezwolenia
5. Okręgu nr 8 Rubinkowo - 5 zezwoleń
6. Okręgu nr 9 Jakubskie-Mokre - 2 zezwolenia
7. Okręgu nr 10 Wrzosy - 2 zezwolenia
8. Okręgu nr 11 Chełmińskie - 1 zezwolenie
9. Okręgu nr 12  Staromiejskie - 2 zezwolenia
10. Okręgu nr 13 Bydgoskie - 8 zezwoleń

 

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać do 6 lipca 2020 r. do godz. 15.30 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż ww. napojów alkoholowych w Wydziale Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia przy ul. Szosa Chełmińska 27. Osobiste złożenie wniosku może nastąpić po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny jego złożenia - tel: 56 611 88 78 lub 56 611 87 00.

Wnioski wraz z wymaganymi prawem dokumentami należy składać odrębnie na każdy rodzaj napojów alkoholowych wraz ze wskazaniem okręgu.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz wskazujące punkty sprzedaży, które nie są usytuowane  na terenie  ww. okręgów, nie będą brane pod uwagę.

Mapa oraz opis granic poszczególnych okręgów, stanowiących jednostki pomocnicze miasta Torunia, zostały określone w uchwale nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 06 września 2012 r. na stronie www.bip.torun.pl, w zakładce: "Uchwały  RMT".
 
Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu: 56 611 88 78.

Fot. Małgorzata Litwin