Wnioski od inwestorów do 8 kwietnia

dzialki

Do 8 kwietnia 2019 roku przyjmowane będą wnioski inwestorów dotyczące finansowania części kosztów uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Inwestorzy wnioski mogą składać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220, w pokoju nr 1.

Zgłoszenia mogą dotyczyć budowy dróg, chodników, parkingów i sieci kanalizacji deszczowej. Wnioski zawierać powinny informacje o liczbie oddanych do użytku mieszkań w 2018 r., prognozowanej liczbie oddanych do użytku mieszkań w roku bieżącym, numer działki i obrębu (wraz z obmiarem i załącznikiem graficznym planowanej inwestycji) oraz pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót stosownie do planowanego zamierzenia budowlanego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 56 611 83 33.