Uzbrajanie działek przy Przelocie

Prace przy ul. Przelot

Trwa realizacja projektu „Grębocin nad Strugą". Jego głównym celem jest uzupełnienie brakujących elementów kompleksowego uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, na których w przyszłości powstaną obiekty przemysłowe i usługowe.

Inwestycja jest realizowana na atrakcyjnym terenie zlokalizowanym w doskonale skomunikowanej części miasta - przy ulicy Przelot, w odległości półtora kilometra od węzła autostradowego „Lubicz”. Obszar położony jest między drogą krajową nr 15 od strony zachodniej a drogą krajową nr 80 i drogą ekspresową S-10 od strony wschodniej. W części wschodniej teren przylega do zrealizowanego kilka lat temu węzła „Lubicz”, położonego w ciągu autostrady A1. Tereny były dziewicze, dlatego trzeba było zacząć od tego, co najważniejsze – wykonania instalacji. W ramach zadania budowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i teletechniczne, a także kolejna, po ul. Przelot, droga na tym obszarze wraz z chodnikiem i oświetleniem. Prace realizuje firma Transbruk Barczyńscy. Gotowe jest już pełne uzbrojenie podziemne oraz część oświetlenia drogowego, obecnie realizowane są roboty drogowe (konstrukcja jezdni). Prace potrwają do końca maja 2019 roku.

Warto wiedzieć:

• Całkowity koszt zadania - 2 443 473,13 PLN  
• Dofinansowanie - 2 031 463,60 PLN ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Realizacja przedmiotowego projektu jest kontynuacją działań Gminy Miasta Toruń w zakresie uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych miasta, których dynamiczny rozwój ma wpływ na jego atrakcyjność i szybki wzrost gospodarczy. W poprzednich latach, również przy udziale środków zewnętrznych, uzbrojono tereny inwestycyjne położone w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej, Ugory. Na terenie po dawnej jednostce wojskowej, potocznie nazywanej JAR, dzięki uzbrojeniu terenu pod inwestycje w szybkim tempie powstały zabudowa jedno- i wielorodzinna oraz pas pod usługi, handel i lekki przemysł. W ramach projektu wybudowano ul. Forteczną, odcinek ul. Strobanda i dobudowano odcinek ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Forteczną do ul. Grudziądzkiej.