Toruń dla przedsiębiorców rozszerzony | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Toruń dla przedsiębiorców rozszerzony

Toruń dla przedsiębiorców rozszerzony

Grafika z napisem Toruń dla przedsiębiorców / LOGOTYP CWB / MIASTO TORUŃ

Miasto Toruń rozszerza program pomocowy „Toruń dla przedsiębiorców”.

W związku z kolejnymi ograniczeniami rządowymi dot. prowadzenia działalności toruńscy przedsiębiorcy dotknięci skutkami ekonomicznymi epidemii koronawirusa mogą do 31 grudnia 2020 r. skorzystać w uproszczonej procedurze z:

  • odroczenia terminu płatności zaległych, bieżących lub przyszłych rat,
  • rozłożenia na raty.

w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.

Warunkiem udzielenia ulgi jest wykazanie, że u wnioskodawcy (podatnika) nastąpił spadek obrotów z powodu COVID-19 o co najmniej 25 % w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r., w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Co należy zrobić?

  • Złożyć wniosek w dowolnym Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia na formularzu wg załączonego wzoru nr 1 (na dole strony w sekcji DO POBRANIA);
  • Dołączyć dokumenty (lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające utratę w którymkolwiek miesiącu 2020 roku 25% przychodów, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego;
  • Zdecydować, czy udzielona ulga wliczana ma być do limitu pomocy de minimis (max. łącznie 200.000 euro w okresie roku bieżącego oraz poprzednich dwóch lat), czy też w ramach pomocy, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01 (max. 800 000 euro w r. 2020) i złożyć stosowne oświadczenia.

Przedsiębiorco! Jeśli spełniasz warunek utraty 25% przychodów, nie musisz składać żadnych innych dokumentów.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z umorzenia zaległości w zapłacie podatku lub chcą złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a nie spełniają warunku utraty co najmniej 25% przychodów, zobowiązani są do złożenia wniosku na formularzu wg wzoru nr 2 (na dole strony w sekcji DO POBRANIA).

W tych przypadkach ulga będzie mogła być udzielona wyłącznie wg kryteriów stosowanych dla pomocy de minimis. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika za lata 2018-2020.

Ważne! Od odraczanych lub rozkładanych na raty zobowiązań podatkowych nie jest naliczana opłata prolongacyjna.

Uwaga! Nie jest możliwe przesyłanie wniosków na adres e-mail  urzędu – w obowiązującym stanie prawnym wniosek taki nie spełnia wymogów podania określonych w przepisach podatkowych.

Pozostałe aktualności

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zaprasza do udziału w przedświątecznej akcji pomocy dla…
Możliwości współpracy toruńskich firm z platformą Amazon omawiano podczas spotkania z…
- Co by było, gdybyśmy mogli rozwiązać kryzys wodny i zapewnić wszystkim ludziom dostęp do…
Za nami kosmiczny hackathon POLSA „Infrastructure & smart cities”.  W Toruniu spotkali się…
  Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą…
Dino Polska SA rozpoczęło realizację swojej pierwszej inwestycji w Toruniu. Market powstanie…