Tereny inwestycyjne na panoramach sferycznych

Tereny inwestycyjne

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu uruchomiło nową aplikację video zawierającą lotnicze panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych w Toruniu. Powstały też dwa filmy na które zostały naniesione fotorealistyczne wizualizacje obiektów, które mogą powstać na działkach przeznaczonych do sprzedaży.

 - Na nowej stronie internetowej www.torun.direct znajdują się przyciski dzięki którym potencjalny inwestor zostanie przeniesiony na stronę http://tuinwestuje.pl/torun/vt_pl/vt.html  i będzie mógł szczegółowo poznać teren, którym jest zainteresowany – podkreśla Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Panoramy  powstały przy wykorzystaniu specjalnie przystosowanego drona, wyposażonego w sprzęt fotograficzny. Zdjęcia zostały wykonane  przy widoczności  z wysokości  50-200 m nad fotografowanym obszarem.   Kąt widoków panoramy to 360 stopni poziomo i 180 stopni pionowo. Ponadto wrysowano na filmie elementy  graficzne m.in. granice działek, oznaczenia terenów, numery i drogi. Nawigując w aplikacji użytkownik ma możliwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi terenami, dodatkowo jest też mapa pokazująca lokalizację panoram oraz aktualny kierunek i szerokość widzenia terenu. Panoramy zostały zoptymalizowane do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, jest możliwość odtwarzania na systemach: Android, iOS. Całość jest przygotowana do wyświetlania panoram trójwymiarowych VR w oparciu o platformę Google Cardboard wraz z możliwością uruchamiania aplikacji poprzez kody QR. Filmy z wizualizacjami obiektów zostały przygotowane w wersji polskiej i angielskiej. CWB prezentuje dwa obszary przy Szosie Bydgoskiej i przy ulicy Przelot we Wschodnim Toruniu. Docelowo wszystkie tereny inwestycyjne Torunia znajdą się w aplikacji z lotniczymi panoramami sferycznymi.   

Filmy z wizualizacjami obiektów: