Tarcza branżowa – nabór według nowych zasad | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Tarcza branżowa – nabór według nowych zasad

Tarcza branżowa – nabór według nowych zasad

logo PUP Toruń

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia z dniem 26 kwietnia 2021 roku ogłasza nabór na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż w ramach działania z art. 15zze4.

Dotacja w wysokości 5000 zł przysługuje przedsiębiorcom od jednego do pięciu razy w zależności od kodu PKD, którym jest oznaczona przeważająca działalność – do liczby udzielonych dotacji są wliczane jedynie dotacje przyznane na podstawie rozporządzenia.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, poprzez platformę praca.gov.pl, od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż – kliknij, aby przejść do dokumentu.

Warunki przyznania dotacji:

  • prowadzenie na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej,
  • brak zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 31 marca 2021 r. oraz dzień złożenia wniosku,
  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r.,
  • za poszczególne miesiące od kwietnia do sierpnia można złożyć nie więcej niż 1 wniosek,
  • przedsiębiorca ustala spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części" oznaczonej określonym kodem PKD,
  • o dotację mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników,
  • dotację można łączyć z innymi formami wsparcia,
  • działalność dotyczy wybranych kodów PKD 2007.

Liczba dotacji może być udzielona według wykazu – przejdź do tabeli.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604 684 931.

Pozostałe aktualności

Kolejna inwestycja sektora magazynowo-biurowego w Toruniu. Już w lipcu 2021 ruszy budowa…
O 90 procent zmniejszone zostaną wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na…
Szkoła bogata w historie i aż 75 letnią tradycję w kształtowaniu młodych ludzi w zawodzie.…
Miasto Toruń otrzymało wyróżnienie w rankingu Perły Samorządu 2021, którego organizatorem jest…
Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń…
Miasto Toruń zajęło 2. miejsce w Rankingu Miast Zrównoważonych 2021, przygotowanym przez firmę…