Tarcza Antykryzysowa - PUP Toruń przypomina | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Tarcza Antykryzysowa - PUP Toruń przypomina

Tarcza Antykryzysowa - PUP Toruń przypomina

Logotyp PUP Toruń

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia przypomina o trwających naborach na zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zapraszamy do składania wniosków podmioty, które jeszcze nie skorzystały z pomocy.

Wnioski na niżej wymienione zadania będzie można składać do 10 czerwca 2021 r.:

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-52.
2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-08.
3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-08.
4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658-02-21.
5. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604-684-931.
6. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) - dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604-684-931.

UWAGA! Warunkiem wypłaty wsparcia jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy, w tym obowiązujące druki zgłoszeniowe i zasady, znajdują się na podstronach PUP dla Miasta Torunia.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w sposób:

  •  elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl - przejdź do serwisu,
  •  składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,
  •  przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń.

UWAGA! Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Pracy.

Pozostałe aktualności

O kolejny miesiąc Rada Ministrów przedłużyła i poszerzyła pomoc z tarczy branżowej. Z pomocy…
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia z dniem 28 lutego 2021 roku ogłasza nabór na dotację…
Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny…
Dobrze zlokalizowana miejska działka inwestycyjna pójdzie pod młotek 9 marca 2021 roku. Teren…