Tarcza antykryzysowa – komunikat | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Tarcza antykryzysowa – komunikat

Tarcza antykryzysowa – komunikat

LOGO PUP TORUŃ

Trwa nabór na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że z dniem 10 czerwca 2021 r. zakończył się nabór wniosków na wsparcie w ramach:
1. art. 15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców),
2. art. 15zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych),
3. art. 15zzd (niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców),
4. art. 15zzda (niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych),
5. art. 15zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych),
6. art. 15zze2 (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej).

Jednocześnie przypominamy o trwającym naborze na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż w ramach działania z art. 15zze4.

Dotacja w wysokości 5000 zł przysługuje przedsiębiorcom od jednego do pięciu razy w zależności od kodu PKD, którym jest oznaczona przeważająca działalność – do liczby udzielonych dotacji są wliczane jedynie dotacje przyznane na podstawie rozporządzenia.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, poprzez platformę praca.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

Warunki przyznania dotacji:

  • prowadzenie na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej,
  • brak zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 31 marca 2021 r. oraz dzień złożenia wniosku,
  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r.,
  • za poszczególne miesiące od kwietnia do sierpnia można złożyć nie więcej niż 1 wniosek,
  • przedsiębiorca ustala spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” oznaczonej określonym kodem PKD,
  • o dotację mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników,
  • dotację można łączyć z innymi formami wsparcia,
  • działalność dotyczy wybranych kodów PKD 2007.

>>>> Przejdź do wykazu kodów PKD, według którego mogą być przydzielane dotacje

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604-684-931.

źródło: www.torun.pl

Pozostałe aktualności

Gala i Koncert z okazji 30-lecia Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod hasłem „Zbudujmy Lepszy…
W dniach 21-22 czerwca  2021 odbędzie się XXVIII edycja Welconomy Forum in Toruń. Wzorem…
Ponad 100 restauracji, punktów usługowych, kawiarni, sklepów, instytucji kultury przystąpiło…
Największa szkoła dla dorosłych w regionie. Kształci już od 40 lat. Jako prężnie działająca…
Czy wiesz, że 6 na 10 ciężarówek w Europie posiada strzemiona do resorów produkowane w Toruniu…