Aktualności

Spotkanie z branżą gastronomiczną
Zdjęcie szyby w restauracji z informacją o zamknięciu

Prezydent Michał Zaleski 17 listopada 2020 r. spotkał się z przedstawicielami toruńskiej branży gastronomicznej. Omawiano postulaty przedsiębiorców związane z ograniczeniami funkcjonowania branży wynikającymi z pandemii.

Kilkudziesięciu toruńskich przedsiębiorców branży gastronomicznej skierowało 2 listopada 2020 r. do przedstawicieli władz samorządowych i krajowych: marszałka województwa Piotra Całbeckiego, wojewody Mikołaja Bogdanowicza i prezydenta Michała Zaleskiego petycję, w której postulują o podjęcie szeregu działań pomocowych w związku z kolejnym, niemal całkowitym zamknięciem branży, wynikającym z obostrzeń epidemicznych.

Wśród postulatów przedsiębiorców znalazło się:

utworzenie funduszu pomocy lokalom gastronomicznym i wspieranie dotacjami utrzymania i przywrócenia miejsc pracy (przedsiębiorcy proponowali, by pieniądze na fundusz pozyskano z wstrzymania niektórych projektów z budżetu obywatelskiego);
przywrócenie normalnego funkcjonowania restauracji oraz firm z branży gastronomicznej z zachowaniem reżimu sanitarnego;
wstrzymanie opłat za media, których poborcą jest miasto: wywóz śmieci, ogrzewanie, czynsze za wynajęcie poszczególnych lokali.
Prezydent Michał Zaleski odpowiedział na petycję na piśmie, ale także zaprosił przedstawicieli branży na spotkanie, do którego doszło 17 listopada 2020 r. W spotkaniu ze strony miasta wzięli także udział zastępca prezydenta Paweł Gulewski oraz skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. Zarówno na piśmie, jak i osobiście prezydent Michał Zaleski zapewniał, że doskonale rozumie trudne położenie, w którym znaleźli się przedsiębiorcy.

Rozumiem, że postulaty odpowiadają realnym potrzebom oraz problemom, z którymi musicie się Państwo borykać, prowadząc działalność w tych trudnych, pandemicznych czasach. Jednak realizacja wielu z nich nie leży, niestety, w kompetencjach samorządu lokalnego, w ramach którego funkcjonuje UMT. (…) Zapewniam natomiast, że nie tylko jako organ wykonawczy Gminy, ale także jako mieszkaniec Torunia - w pełni doceniam rolę i znaczenie lokalnej gastronomii dla rozwoju naszego miasta. Mam też świadomość, że działalność w tej branży stanowi dla Państwa i Waszych rodzin podstawowe, a czasami jedyne źródło utrzymania – czytamy w odpowiedzi prezydenta Michała Zaleskiego na petycję.

Prezydent podkreślił, że adresatami powyższych postulatów, w szczególności utworzenia funduszu pomocowego, mogą być jedynie organy stanowiące prawo w Polsce, a więc Sejm, Senat, Prezydent RP, a także rząd. Również w sprawie zarządzania budżetem obywatelskim urząd miasta musi się kierować przepisami ustawowymi.

Przedstawiciele władz miasta podkreślili jednocześnie, że zarówno na początku pandemii, jak obecnie starają się uruchomić wszystkie dostępne gminie instrumenty pomocowe:

Od 25 marca br. miasto stworzyło możliwość umorzenia czynszów najemcom miejskich lokali użytkowych.
Wprowadzono ulgę „na start" - 50% obniżki czynszu po okresie pierwszego zamrożenia gospodarki.
Od maja przez 3 miesiące obowiązywały obniżki za wynajem powierzchni pod ogródki gastronomiczne.
Dzięki zapisom Tarczy antykryzysowej wprowadzono trzymiesięczne zwolnienie z podatku od nieruchomości dla tych przedsiębiorców, którzy w I półroczu, w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, utracili 50% przychodów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, zarówno wiosną, jak i obecnie umożliwiło zawieszenie odbioru nieczystości, co skutkowało odstąpieniem od opłat z tego tytułu.
Działania miasta prowadzone po jesiennym ustanowieniu ograniczeń to m.in.:

Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Torunia, zgodnie z którym każdy najemca lokalu miejskiego, niezależnie od branży, otrzyma 70% obniżki czynszu, jeśli jego działalność zostanie ograniczona i spowoduje to spadek jego przychodów o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Uchwała obejmuje okres od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r.
Dzięki Tarczy antykryzysowej z października br. stosowana jest uproszczona procedura w udzielaniu ulg w zapłacie podatku od nieruchomości (odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty). Ulgę w postaci ustalenia dogodnego terminu zapłaty otrzyma każdy przedsiębiorca, który wykaże, że po dniu 31 stycznia br. z powodu Covid-19 doznał spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, bez dodatkowego badania jego sytuacji majątkowej.
Uzupełniając w/w katalog dotychczasowych działań miasta podkreślam, iż wspieramy i wspierać będziemy przedsiębiorców z naszego miasta poprzez działania promocyjne, m.in. akcję #KupujLokalnieWspierajToruń czy też prowadzenie bazy ofert „na wynos" oferowanych przez toruńskich restauratorów. Będziemy kontynuowali działania zachęcające do korzystania z Państwa usług także w okresie po zniesieniu ograniczeń i restrykcji epidemicznych, w czasie gdy Toruń znowu zapełni się mieszkańcami i turystami, na co bardzo wszyscy liczmy! – czytamy w piśmie prezydenta do przedsiębiorców.

Podczas spotkania w wyniku rozmów pojawiły się także nowe inicjatywy, mające ułatwić przetrwanie trudnego okresu przedsiębiorcom. Wszystkie opcje pomocy zostaną rozważone i w miarę możliwości wcielone w życie.

Fot. Lech Kamiński

Pozostałe aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłosił zasady przyznawania  wsparcia…
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia realizuje zadania w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej…
Pomocnicy św. Mikołaja z klubu elfów Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu organizują Mikołajki…
Branża gastronomiczna dotkliwie odczuwa skutki drugiej fali pandemii koronawirusa.…
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oferuje przedsiębiorcom trzy rodzaje pożyczek o…
Jedną z branż najdotkliwiej odczuwającą skutki obostrzeń epidemicznych jest branża…