Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP

Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP

NABÓR

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator „REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 29/01/2023.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

- status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

- diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER).

Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Wielkość środków przeznaczonych na nabór nr 29/01/2023 wynosi: 2 500 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych,

w zależności od spełnienia kryteriów określonych w § 6 Regulaminu naboru.

Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

a)      mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł;

b)      małe przedsiębiorstwa -  30 000, 00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;

c)      średnie przedsiębiorstwa – 100 000,00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł.

przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Powyższe limity obowiązują w całym okresie realizacji projektu REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY.

Uzyskanie wsparcia w ramach obecnego naboru uniemożliwia przedsiębiorcy aplikowanie w ramach kolejnych konkursów.

Okres realizacji umowy wynosi 2 miesiące z możliwością aneksowania jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Konkurs ma charakter otwarty.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl w terminie od 24 stycznia 2023 r. od godz. 8.00 oraz
w formie skanu opatrzonego odręcznym podpisem.  Wnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane w generatorze wniosków do dnia wyczerpania 120% przyznanej na dany kwartał alokacji.
Po tym czasie nabór wniosków w generatorze zostaje zamknięty, o czym przedsiębiorcy zostaną powiadomieni na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl.

Wniosek o udzielenie wsparcia po złożeniu w generatorze wniosków musi zostać wydrukowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym, a następnie jego skan przesłany w ciągu 3 dni roboczych na adres wnioskirfsattarr [dot] org [dot] pl.

Wnioski nie zawierające podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa pozostają bez rozpatrzenia.

Oryginał podpisanego wniosku winien być dostarczony osobiście lub korespondencyjnie
na etapie sporządzania umowy o wsparcie.

Za datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę jego wpływu na adres wnioskirfsattarr [dot] org [dot] pl.

Wnioski złożone w terminach innych niż wskazane w ogłoszeniach o naborach pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone w oparciu o diagnozy inne niż przeprowadzone przez konsultantów Operatora/Partnerów lub powstałe w ramach Działania 2.2. PO WER nie spełniają kryterium dostępowego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i w przypadku braku diagnozy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego
z konsultantami celem jej jak najszybszego wykonania.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej www.usługirozwojowe.tarr.org.pl. Szczegółowych informacji udzielają konsultanci pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

powiat: m. Toruń, toruński

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97 e-mail: uslugirozwojoweattarr [dot] org [dot] pl

Partnerzy Projektu:

powiat: m. Grudziądz, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński,
grudziądzki, rypiński, wąbrzeski

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń

tel. 56 658 62 90, e-mail: biuroatiph [dot] torun [dot] pl

powiat: m. Bydgoszcz, bydgoski

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 505 325 541, e-mail: uslugirozwojoweatpte [dot] bydgoszcz [dot] pl

powiat: m. Włocławek, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Toruńska 30, 87-800 Włocławek

tel. 509 707 260, e-mail: uslugirozwojoweatkpfp [dot] org [dot] pl

powiat: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki i tucholski

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo 1

tel. 723-330-996, 723-692-597, 723-692-583,

e-mail: uslugirozwojoweatkpodr [dot] pl

Szczegóły na stronie TARR – KLIKNIJ, BY PRZEJŚĆ DO STRONY

 

Obrazki galerii: 

Pozostałe aktualności

Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku afrykańskich państw, ludzie…
O 300% przebito cenę wywoławczą w przetargu na sprzedaż nieruchomości na Jakubskim…
Atrakcyjna działka inwestycyjna w północnym Toruniu idzie pod młotek. W miejskim katalogu…
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przygotowuje kolejne warsztaty z cyklu „Wsparcie na…
Od ćwierćwiecza wspierają toruńskich przedsiębiorców. Laureat znaku jakości Made in Toruń -…
Nowa funkcja lokalu użytkowego przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu. W byłej siedzibie…