Raport "Odpowiedzialny Biznes w Polsce"

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Uwaga przedsiębiorcy tylko  do 9 stycznia firmy mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Firmy mogą zgłaszać zarówno nowe praktyki jak i praktyki długoletnie, przez dwa różne formularze dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/.

Zakwalifikowane praktyki, oprócz tego, że zostaną opublikowane w największym w Polsce przeglądzie działań społecznie odpowiedzialnych, w szerszy sposób zostaną opisane i zamieszczone w wyszukiwarce dobrych praktyk dostępnej TUTAJ.