Aktualności

Prostsze wnioski dla tworzących miejsca pracy
Ratusz Staromiejski w Toruniu z lotu ptaka

Rada Miasta Torunia uprościła formalności związane z wnioskami o zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Torunia. Zmianę w uchwale przegłosowali radni na 24. sesji 19 listopada 2020 r.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości (uchwała Nr 501/20 Rady Miasta Torunia z dn. 22 października 2020 r.) jest kontynuacją miejskiego programu pomocowego wspierającego przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia. Obowiązuje on w latach 2021-2023.

Przedsiębiorcy, przy zachowaniu warunków określonych w uchwale, którzy utworzą 3 nowe miejsca pracy, będą mogli od 1 stycznia 2021 r. korzystać z rocznego zwolnienia od podatku od nieruchomości. W przypadku utworzenia co najmniej 6 nowych miejsc pracy zaproponowany okres zwolnienia został wydłużony do 2 lat. Okres zwolnienia skorelowany jest też z wysokością poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w okresie zwolnienia.

Podjęta 19 listopada 2020 r. uchwała zmienia treść załącznika nr 1 (zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia) oraz nr 2 (oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia) do dotychczasowej uchwały. Uproszczono treść załączników i zrezygnowano z powielania zapisów, które wynikają wprost z treści uchwały. Bardziej przejrzysta szata graficzna także ma na celu przyspieszenie procesu przystępowania przedsiębiorców do programu pomocowego.

Kliknij, aby przejść do treści uchwały.

fot. Sławomir Kowalski

Pozostałe aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłosił zasady przyznawania  wsparcia…
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia realizuje zadania w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej…
Pomocnicy św. Mikołaja z klubu elfów Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu organizują Mikołajki…
Branża gastronomiczna dotkliwie odczuwa skutki drugiej fali pandemii koronawirusa.…
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oferuje przedsiębiorcom trzy rodzaje pożyczek o…
Jedną z branż najdotkliwiej odczuwającą skutki obostrzeń epidemicznych jest branża…