„Poszerz horyzonty” – warsztaty z przedsiębiorcami

Horyzonty

Centrum Wsparcia Biznesu wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  zapraszają na spotkanie networkingowe „Poszerz Horyzonty”  dla młodych przedsiębiorców, studentów, osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Wydarzenie organizowane w Festiwalu Ekonomisty odbędzie się w siedzibie WNEiZ  11 grudnia 2019 r.

Jak budować własny biznes? Co jest najważniejsze na starcie
działalności? Jak zdobyć kapitał na rozkręcenie firmy?  O tym
opowiedzą:

- Paula Rabel / Tomasz Rabel – właściciele Dental Republic 

- Grzegorz Flanz – wiceprezes SGB Bank Spółdzielczy 

- Artur Frączak – właściciel ARThaus Nieruchomości 

Przedsiębiorcy będą opowiadali o praktycznych aspektach
wykorzystania wiedzy akademickiej w działalności biznesowej. Celem organizowanego wydarzenia jest wymiana doświadczeń i popularyzacja wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta, budowanie sieci kontaktów biznesowych, dostarczanie młodym ludziom nowych praktycznych umiejętności. Spotkanie networkingowe stanowić będzie okazję do budowania relacji między przedsiębiorcami, dzięki obopólnemu rekomendowaniu swoich usług. Poprzez powiększanie grona znajomych i pielęgnowanie sieci kontaktów biznesowych, młody przedsiębiorca będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony doświadczonych osób zajmujących się przedsiębiorczością. Spotkanie będzie miało charakter swobodny, podczas prelekcji prowadzona będzie dyskusja warsztatowa opierająca się na pytaniach uczestników. Wstęp wolny.

Spotkanie networkingowe „Poszerz Horyzonty”  - Wydział Ekonomii i Zarządzania UMK, 11 grudnia 2019 godz. 11:20 – 13.00.