Olimpiada Przedsiębiorczości 2023/24 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Olimpiada Przedsiębiorczości 2023/24

Olimpiada Przedsiębiorczości 2023/24

OP

Zachęcamy toruńskie szkoły do wzięcia udziału w XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. To innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana od 2005 roku,  jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiadę współorganizuje pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.  Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, poprzez realizację trzystopniowych zawodów XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2023/2024. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe m.in:

 • zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii i finansów, psychologii i etyki biznesu zgodnie z podstawą programową przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, jak również hasłem przewodnim edycji - Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca;
 • zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania na temat;
 • podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu;
 • przygotowanie społeczności Olimpiady Przedsiębiorczości do treści programowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie”;
 • podniesienie aktywności nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zakresie współtworzenia społeczności działającej na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości;
 • podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady– im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przez Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ELEVATOR PITCH - prezentacje „pomysłu na własny biznes"
    z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
   3. etap – Quiz „1 z 10" (praca indywidualna w grupie)

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, a ponadto rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji. Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.  Hasło przewodnie XIX edycji Olimpiady to Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami oddziaływanie na otoczenie godna praca.  Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie organizatora (KLIKNIJ, BY PRZEJŚĆ DO STRONY). 

 

 

Pozostałe aktualności

Prowadzisz firmę w Toruniu? Oferujesz produkty lub usługi najwyższej jakości? Dodaj swoją…
Profesor Piotr Zariczny z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ukończył prestiżowe studia…
1 listopada wchodzi w życie ustawę skierowana do mikroprzedsiębiorców – będą mogli raz w roku…
Toruńscy miłośnicy kawy mogą już  cieszyć się drugą kawiarnią Starbucks w mieście – 20 czerwca…
Dzisiaj w kawiarni Cake Today, przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu rozmawiali z…
W dniach 11-13 czerwca w Toruniu i całym regionie gościmy ponad 20 członków Klubu Radców…