Olimpiada Przedsiębiorczości 2023/24 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Olimpiada Przedsiębiorczości 2023/24

Olimpiada Przedsiębiorczości 2023/24

OP

Zachęcamy toruńskie szkoły do wzięcia udziału w XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. To innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana od 2005 roku,  jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiadę współorganizuje pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.  Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, poprzez realizację trzystopniowych zawodów XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2023/2024. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe m.in:

 • zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii i finansów, psychologii i etyki biznesu zgodnie z podstawą programową przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, jak również hasłem przewodnim edycji - Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca;
 • zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania na temat;
 • podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu;
 • przygotowanie społeczności Olimpiady Przedsiębiorczości do treści programowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie”;
 • podniesienie aktywności nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zakresie współtworzenia społeczności działającej na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości;
 • podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady– im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przez Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ELEVATOR PITCH - prezentacje „pomysłu na własny biznes"
    z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
   3. etap – Quiz „1 z 10" (praca indywidualna w grupie)

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, a ponadto rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji. Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.  Hasło przewodnie XIX edycji Olimpiady to Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami oddziaływanie na otoczenie godna praca.  Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie organizatora (KLIKNIJ, BY PRZEJŚĆ DO STRONY). 

 

 

Pozostałe aktualności

15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od…
W imieniu naszego partnera Fundacji Eduprojektor zapraszamy w najbliższy poniedziałek 11…
Najnowsze wiadomości ze świata toruńskiego biznesu i inne informacje związane z lokalną…
Grupa TZMO znalazła się w gronie największych polskich prywatnych inwestorów za granicą.…
W imieniu laureata znaku jakości Made in Toruń – Banku Nicolaus zapraszamy właścicieli firm na…
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu oraz Fundacja Pogadać po ludzku zaprasza 4 grudnia 2023 r.…