Nowy Płatnik już dostępny

zus

Dostępna jest nowa wersja programu Płatnik, przedsiębiorcy będą się mogli nią posługiwać od 26 stycznia. ZUS zachęca przedsiębiorców do pobierania nowej wersji programu i zapoznaniu się ze zmianami jeszcze przed lutowym rozliczeniem składek.

Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG). Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

W lutym część pracodawców po raz pierwszy poza raportem RCA złoży w ZUS nowy raport za pracowników – ZUS RPA. Raport RPA pracodawca będzie przekazywał tylko za ten miesiąc, w którym:

  • wypłaci pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłaci w styczniu trzynastkę za 2018 r.
  • obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub macierzyństwa, np. obok zasiłku chorobowego wypłaci pracownikowi składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej informacji na temat nowego Płatnika znaleźć można na stronie internetowej www.zus.pl oraz w każdej stacjonarnej placówce ZUS. Filmiki instruktażowe można obejrzeć na kanale YouTube Elektroniczny ZUS.