Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje usługi Exea | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje usługi Exea

Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje usługi Exea

torun.direct

Toruńska Exea dołączyła do wąskiego grona dostawców spełniających wymagania Ministerstwa Cyfryzacji, a rozwiązania Exea Cloud zostały włączone do rządowej platformy ZUCH dla administracji publicznej.

ZUCH, czyli System Zapewniania Usług Chmurowych, to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rozwiązań Cloud Computing wśród administracji, przede wszystkim samorządowej, oraz dostawców zewnętrznych. Za pośrednictwem portalu każda jednostka może dokonać zakupu usług oraz uzyskać pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań.

Urzędy będą mogły zrezygnować z przetrzymywanych w piwnicach serwerów i skupić się na podnoszeniu usług dla mieszkańców czy firm przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych - mówi Joanna Baranowska, zastępca dyrektora departamentu zarządzania systemami w Ministerstwie Cyfryzacji.

Exea pozytywnie przeszła drobiazgową weryfikację Ministerstwa, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i integralności. Dzięki temu na portalu znalazły się jej wszystkie usługi chmurowe na czele z Exea Cloud wraz z pomocą w migracji oraz zarządzaniem wdrożonymi i uruchomionymi rozwiązaniami, a także m.in. Cloud Backup, Disaster Recovery as a Service czy Storage S3.

System ZUCH opiera się na:

 • wsparciu w zakresie kwalifikacji systemu informatycznego, umożliwiającej określenie czy dany system lub jego część może zostać umieszczona w chmurze, czy też należy go umieścić poza środowiskiem cloud;
 • optymalizacji procesu zamawiania usług poprzez podpisanie „ex ante” umów ramowych z wybranymi dostawcami, odbiorcy usług będą przystępować do postępowania na etapie umów wykonawczych;
 • wsparciu procesu pre-konfiguracji i usług migracji planowanych do zakupu dla odbiorców usług.

Korzyści Systemu ZUCH:

 • ciągłe doskonalenie i rozwój katalogu usług;
 • skrócenie czasu potrzebnego na wybór dostawcy usług i zawarcie umowy;
 • ograniczenie kosztów oraz ryzyka związanego z procesem zakupu usług IT;
 • zwiększenie transparentności procesów zakupowych i ograniczenie ryzyka nadużyć;
 • ujednolicenie metod wykorzystania usług chmurowych;
 • ujednolicenie standardów bezpieczeństwa dla dostaw usług chmury publicznej;
 • stworzenie spójnej bazy danych w obszarze zamówień usług chmurowych dla administracji publicznej.
   

Pozostałe aktualności

Kolejna inwestycja sektora magazynowo-biurowego w Toruniu. Już w lipcu 2021 ruszy budowa…
O 90 procent zmniejszone zostaną wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na…
Szkoła bogata w historie i aż 75 letnią tradycję w kształtowaniu młodych ludzi w zawodzie.…
Miasto Toruń otrzymało wyróżnienie w rankingu Perły Samorządu 2021, którego organizatorem jest…
Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń…
Miasto Toruń zajęło 2. miejsce w Rankingu Miast Zrównoważonych 2021, przygotowanym przez firmę…