Mały ZUS plus | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Mały ZUS plus

Mały ZUS plus

Zdjęcie deklaracji ZUS

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, mogą od początku 2021 roku zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł.

- Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w 2020 r. korzystały z ulgi mały ZUS plus i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń.  Mogą nadal w 2021 r. opłacać niższe składki. Natomiast przedsiębiorcy, którzy dopiero od 2021 r. chcą skorzystać z małego ZUS plus i spełniają warunki, muszą do 1 lutego 2021 r. wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. - Pozostali przedsiębiorcy, tj. ci, którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo spełnią warunki do ulgi po 24 stycznia 2021 r. (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne), zgłaszają się do małego ZUS plus w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany – dodaje rzeczniczka.
Co ważne, każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi przekazać  ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2021 r. (odpowiednio w terminie do 10 lutego lub 15 lutego) lub w pierwszym miesiącu, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca).
Dla kogo mały ZUS plus
Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. - Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Mianowicie podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku) – mówi Krystyna Michałek.
Ulga, ale nie dla wszystkich
Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.
Okres korzystania z ulgi
Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.


Wszelkie kwestie, które dotyczą małego ZUS plus zostaną omówione podczas bezpłatnego webinarium oraz dyżuru telefonicznego, który organizuje toruński i bydgoski ZUS.
    • Webinarium odbędzie się 19 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Zapisy na webinarium są przyjmowane do 18 stycznia pod adresem: katarzyna [dot] robakowskaatzus [dot] pl  W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.
    • Dyżur ekspercki odbędzie się 20 stycznia 2021 r. w godz. od 9:00 do 11:00 pod numerem telefonu 56 610 94 42.

 

Ponadto placówki ZUS w regionie uruchamiają kolejne dyżury telefoniczne, które odbywać się będą w terminach od 11 do 15 stycznia 2021 r.  Tematyka dyżurów jest różnorodna od obowiązku informowania ZUS-u o zawieranych umowach o dzieło, ulgach w spłacie zadłużenia, po e-wizyty czy podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Dyżur dotyczący obowiązku informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku odbędzie się 11 stycznia 2021 r. w godz. od 09:00 do 11:00 pod nr. tel. 502 008 688 oraz 13 stycznia 2021 r. w godz. od 12:00 do 14:00 pod nr. tel. 56 498 35 81. W trakcie tego dyżuru eksperci wyjaśnią, czy każda umowa o dzieło musi być zgłaszana do ZUS, a także kiedy i jak należy dokonywać takiego zgłoszenia. Natomiast przedsiębiorcy, którzy mają problem z terminowym opłacaniem składek, mogą skorzystać z dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 11 stycznia 2021 r. w godz. od 10:00 do 13:00 pod nr. tel. 56 450 67 99 oraz 14 stycznia 2021 r. w godz. od 09:00 do 14:00 pod nr. tel. 54 230 73 47 i 517 370 138. Podczas dyżuru ekspert udzieli informacji o możliwych formach pomocy, jakiej może udzielić ZUS osobom posiadającym trudności w spłacie należności, ze szczególnym uwzględnieniem ulg w okresie pandemii. Z kolei 12 stycznia 2021 r. w godz. od 09:00 do 11:00 pod nr. tel. 54 230 73 83 będzie można dowiedzieć się jak skorzystać z e-wizyty w ZUS oraz jakie nastąpiły zmiany we wnioskach na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Natomiast o kwestie dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny będzie można zapytać eksperta 13 stycznia 2021 r.  w godz. od 09:00 do 11:00 pod nr. tel. 56 450 69 19.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe aktualności

Przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu uczestniczyli w międzynarodowej giełdzie…
Grupa PTH po raz kolejny zagościła na Liście TOP 25 autoryzowanych dealerów samochodów…
4 ciekawe działki inwestycyjne w atrakcyjnych cenach zostaną wystawione na sprzedaż przez…
  Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma dla Was…
Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych działań mających na celu promocję potencjału…
„Moja przyszłość na moich zasadach” - to hasło promujące tegoroczną ofertę szkół branżowych i…