Lokale dla biznesu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Lokale dla biznesu

Lokale dla biznesu

Lokale dla biznesu

 

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 3  grudnia można składać oferty na  wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych.

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL,  numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.  Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  03.12.2021r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  (pok. nr 16) .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 03.12.2021r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego. W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

- Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

LOKALE UŻYTKOWE:

Lp.

Adres lokalu

Typ własności

Administrator

Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium

 

UWAGI/media

1.

Kościuszki 68

GMT

Grażyna Janczarska

17,75

440,00

 

Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy

2.

Mickiewicza 90

WM

Grażyna Janczarska

25,58

540,00

Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew.

3.

Klonowica 26

WM

Grażyna Janczarska

35,00

320,00

Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

4.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, nr 209

GMT

Grażyna Janczarska

15,72

330,00

IIp., instal., elektr., wod.-kan., wc., insternet, ochrona, co., c.w., czasowa administracja

5.

Prosta 30/Międzymurze 11/9A

WM

Grażyna Janczarska

43,46

910,00

Piwnica, do remontu, brak instal.

6.

Kopernika 33

WM

Grażyna Janczarska

23,32

490,00

Piwnica, instal.

wod.-kan., wc,

1 pom., wejście przez klatkę schod.

7.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. nr 219

GMT

Grażyna Janczarska

12,41

250,00

IIp.,instal.elektr., wod.-kan., wc, cw, wsp. czas. administracja

8.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. P8

GMT

Grażyna Janczarska

8,64

170,00

piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.,cw, internet, czasowa administracja

9.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 208

GMT

Grażyna Janczarska

16,26

340,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,cw., internet, czasowa administracja

10.

Kopernika 25

WM

Grażyna Janczarska

105,80

2.220,00

Piwnica z pom. technicznym z zaworami, które należy udostępniać w przypadku awarii i odczytów, wejście z podwórza,  instal. wod.-kan.,c.o.

11.

Wschodnia 36D

GMT

Grażyna Janczarska

126,50

2.530,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o.gazowe

12.

Fałata 34-46 lok. 10

WM

Grażyna Janczarska

24,46

730,00

IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia

13.

Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4

WM

Grażyna Janczarska

62,65

1.880,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c.

14.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4 parter i piwnica P14

GMT

Grażyna Janczarska

173,92

3.650,00

Parter+piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja

15.

Rabiańska 7

GMT

Grażyna Janczarska

11,82

260,00

IVp., instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

16.

Rynek Nowomiejski 25

WM

Grażyna Janczarska

25,66

570,00

Piwnica, instal. elektr.

17.

Działowskiego 8 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

82,08

2.200,00

Piwnica, z.w., c.w., elektr., kanal.c.o.

18.

Fałata 35/37 lok. 5

WM

Grażyna Janczarska

270,55

8.520,00

Ip., 5 pomieszczeń, 2 w.c.,instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci

19.

Fałata 35/37 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

42,03

1.320,00

Ip., instal. elektr.,wod.-kan., 4 pomieszczenia, wc

20.

Mickiewicza 118 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

20,23

1.100,00

Parter, instal.elektr., wod.-kan.,

21.

Poznańska 63-65 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

19,39

400,00

Ip., wod.-kan. ,elektr.,wspólne wc, c.o.

22.

Działowskiego 8 lok. 8

GMT

Grażyna Janczarska

81,88

2.150,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o., c.w.

23.

Poznańska 6/8 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

99,30

  2.600,00

Parter + piwnica o pow.11,83m2, instal.elektr.,wod-kan.

 

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Łódzka 116 A

Grażyna Janczarska

68,63

C-87

90,00

 

2.

ul. Sz. Okrężna 17

teren

teren z wiatą

Grażyna Janczarska

244,32

338,00

42,16

A-5

 

1.120,00

Instal. elektr.

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Rybaki 51C

Grażyna Janczarska

16,53

G-1

180,00

 

2.

Międzymurze 7/11

Grażyna Janczarska

16,96

G-4

185,00

 

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

25

111,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

18

112,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

7

113,00

blokada

 

 

 

Pozostałe aktualności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych…
Magazyn Forbes opublikował wyniki tegorocznego rankingu 100 Największych Polskich Firm…
Co kryje się pod nowym projektem Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu? Jest to blog prowadzony w…
Koniec lata i początek jesieni to miejska ofensywa sprzedażowa. Toruń wystawia na sprzedaż…