Lokale dla biznesu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Lokale dla biznesu

Lokale dla biznesu

LOKALE

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 14 czerwca 2023 r. można składać oferty na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych  i garaży.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i garaży murowanych, który odbędzie się w dniu 16.06.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 211 z wejściem na II piętrze).

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 14.06.2023r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta. Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

- Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,     tel. 664 923 508

- Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

 

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Grudziądzka 159B

GMT

Aleksandra Mielczarek

600,19

26,00

15.600

Parter, budynek wolnostojący, instal.elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miej. czasowa administracja

2.

Legionów 236

GMT

Aleksandra Mielczarek

642,80

18,00

11.570,00

Hala wolnostojąca 1 pomieszczenie

3.

Gagarina 152 lok. 20

GMT

Grażyna Janczarska

56,45

45,00

2.540,00

I p., instal. elektr., wod.-kan.,c.o. z sieci miejskiej

4.

Skłodowskiej-Curie 41A lok. 110-116, Ip.

GMT

Aleksandra Mielczarek

171,00

26,00

4.450,00

Ip., instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, czasowa administracja

5.

Winna 17 lok. III/4

GMT

Aleksandra Mielczarek

114,00

18,00

2.050,00

Hala, 1 pomieszczenie

6.

Waryńskiego 19

GMT

Aleksandra Mielczarek

56,97

26,00

1.480,00

Parter, instal. elektr., szambo, zimna woda

7.

Warszawska 2

Aleksandra Mielczarek

22,96

21,00

600,00

Piwnica,1 pomieszczenie

8.

Wschodnia 36 D

GMT

Aleksandra Mielczarek

240,00

26,00

6.240,00

Parter 216,10m2 +piwnica 23,90m2,instal. elektr., wod.-kan.,ogrzewanie gazowe, czasowa administracja

9.

Wschodnia 36 D

GMT

Aleksandra Mielczarek

175,10

26,00

4.550,00

I piętro, instal. elektr., wod.-kan.,ogrzewanie gazowe, czasowa administracja

 

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Schron nr 12 K.Stamirowskiego 8  GMT

Grazyna Janczarska

144,00

3,00

430,00

6 komór, zamurowany

 

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

G-3 ul. Letnia 6

Grażyna Janczarska

26,37

15,00

400,00

Instal. elektr.

2.

G-1 ul. Poznańska 46

Grażyna Janczarska

16,50

15,00

250,00

 

 

 

 

Pozostałe aktualności

W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapraszamy przedsiębiorców do udziału w "…
Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i…
16 maja podczas zdalnego Forum „Gmin na 5!” organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w…
W blasku gotyku i nowego szlaku jedwabnego w Toruniu odbędzie się XI Międzynarodowy Kongres…
Rusza kolejna odsłona kampanii promocyjnej znaku  Made in Toruń. Centrum Wsparcia Biznesu,…
W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii  zapraszamy na bezpłatne warsztaty online dla…