Lokale dla biznesu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Lokale dla biznesu

Lokale dla biznesu

Lokale dla biznesu

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 22 marca 2023 r. można składać oferty na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych  i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 24.03.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 211 z wejściem na II piętrze).

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 22.03.2023r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.    Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości
2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:


Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Rynek Staromiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

113,50

100,00

11.350,00

Parter+piwnica (pow. 42,90m2)instal.elektr.,wod.-kan.,ogrzew. gaz.

2.

Gagarina 34-36 lok. 2  GMT

Grażyna Janczarska

18,47

35,00

650,00

Parter, instal. wod.-kan., elektr.,c.o. z sieci miejskiej

3.

Gagarina 152 lok. 20

GMT

Grażyna Janczarska

56,45

50,00

2.820,00

I p., instal. elektr.,wod.-kan.,c.o. z sieci miejskiej

4.

Skłodowskiej-Curie 41A lok. 209

GMT

Aleksandra Mielczarek

15,72

20,00

310,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, czasowa dministracja

5.

Skłodowskiej-Curie 41A lok. P 8

GMT

Aleksandra Mielczarek

8,64

16,00

140,00

piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, czasowa dministracja

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

B-54 Szosa Lubicka 86  GMT

Aleksandra Mielczarek

50,00

10,00

500,00

2 pomieszczenia

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Opłata wywoł.
za miejsce netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Gagarina 140-150

nr 24

Grażyna Janczarska

12,50

90,00

90,00

Blokada miejsca

 

 

Pozostałe aktualności

Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach zapraszamy do przystąpienia…
Tereny inwestycyjne i działki pod dom na lewobrzeżu Torunia zostaną wystawione na sprzedaż w…
Starbucks otworzy swoją kawiarnię w Toruniu. Największa na świecie sieć kawiarni  inwestuje w…
Znamy wyniki otwartych konkursów ofert dla NGO na rok 2023 dla zadań prowadzonych przez…
Działka inwestycyjna na Bukowej Kępie (ul. Olsztyńska) idzie pod młotek. Przetarg zaplanowano…
Speedway Euro Championship organizowane są od 10 lat przez laureata znaku Made in Toruń -…