Lokale dla biznesu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Lokale dla biznesu

Lokale dla biznesu

Lokale dla biznesu

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 22 marca 2023 r. można składać oferty na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych  i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 24.03.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 211 z wejściem na II piętrze).

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 22.03.2023r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.    Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości
2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:


Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Rynek Staromiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

113,50

100,00

11.350,00

Parter+piwnica (pow. 42,90m2)instal.elektr.,wod.-kan.,ogrzew. gaz.

2.

Gagarina 34-36 lok. 2  GMT

Grażyna Janczarska

18,47

35,00

650,00

Parter, instal. wod.-kan., elektr.,c.o. z sieci miejskiej

3.

Gagarina 152 lok. 20

GMT

Grażyna Janczarska

56,45

50,00

2.820,00

I p., instal. elektr.,wod.-kan.,c.o. z sieci miejskiej

4.

Skłodowskiej-Curie 41A lok. 209

GMT

Aleksandra Mielczarek

15,72

20,00

310,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, czasowa dministracja

5.

Skłodowskiej-Curie 41A lok. P 8

GMT

Aleksandra Mielczarek

8,64

16,00

140,00

piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, czasowa dministracja

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

B-54 Szosa Lubicka 86  GMT

Aleksandra Mielczarek

50,00

10,00

500,00

2 pomieszczenia

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Opłata wywoł.
za miejsce netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Gagarina 140-150

nr 24

Grażyna Janczarska

12,50

90,00

90,00

Blokada miejsca

 

 

Pozostałe aktualności

Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku afrykańskich państw, ludzie…
O 300% przebito cenę wywoławczą w przetargu na sprzedaż nieruchomości na Jakubskim…
Atrakcyjna działka inwestycyjna w północnym Toruniu idzie pod młotek. W miejskim katalogu…
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przygotowuje kolejne warsztaty z cyklu „Wsparcie na…
Od ćwierćwiecza wspierają toruńskich przedsiębiorców. Laureat znaku jakości Made in Toruń -…
Nowa funkcja lokalu użytkowego przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu. W byłej siedzibie…