Kontynuacja programów wsparcia dla biznesu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Kontynuacja programów wsparcia dla biznesu

Kontynuacja programów wsparcia dla biznesu

Grafika przedstawia koło ratunkowe z logotypem Miasta Toruń

1 stycznia 2021 roku weszły w życie uchwały Rady Miasta dotyczące kontynuowania programów wspierania przedsiębiorców do końca 2023 roku.  Dotyczą one zarówno firm, które już prowadzą u nas działalność, jak i tych które chcą ją dopiero rozpocząć. 

W naszym mieście program zachęt dla przedsiębiorców funkcjonował od wielu lat. Pierwotnie miał się zakończyć 31 grudnia 2020 roku. Tego typu pomoc była wynikiem przepisów Komisji Europejskiej, która zdecydowała się przedłużyć możliwość jej stosowania o kolejne 3 lata w związku z sytuacją pandemiczną. To samo zadecydowała Rada Miasta Torunia.

W ofercie dla przedsiębiorców są:

  • dwa programy mające zachęcić przedsiębiorców do podejmowania różnego rodzaju działalności na terenie strefy staromiejskiej. Dotyczy to zwolnień z podatku od nieruchomości dla tych, którzy prowadzą swoją działalność na terenie strefy staromiejskiej w zakresie branż chronionych i wygasających. Projekt uchwały wskazuje 42 takie branże, np. krawiectwo miarowe, szewstwo, grawerstwo, usługi fotograficzne, antykwariaty, ślusarstwo itp. Drugi program dotyczy przedsiębiorców, którzy w tej strefie zdecydują się prowadzić działalność po raz pierwszy. Oni także będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości;
  • dwa programy pomocowe skierowane do przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i inwestujących w Toruniu. Oznacza to, że przedsiębiorca, który  kupi grunt na terenie Gminy Miasta Toruń, to w momencie, kiedy zacznie na nim inwestować, może zacząć korzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Takie ulgi otrzyma także przedsiębiorca, który utworzy trzy lub więcej nowe miejsca pracy. I tak przy utworzeniu co najmniej trzech miejsc pracy, zwolnienie od podatku będzie obowiązywało przez rok, w przypadku utworzenia co najmniej sześciu miejsc pracy, zwolnienie obejmie dwa lata;
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości placów zabaw, basenów, boisk sportowych, stadionów. Dotyczy to obiektów ogólnodostępnym, niesłużącym komercyjnej działalności;
  • program skierowany do deweloperów, a także do osób fizycznych, by przeprowadzały się do Torunia i tu kupowały nieruchomości. Oferuje on zwolnienie w podatku od nieruchomości  od nowo wybudowanych budynków mieszkalnych – dotyczy to każdego, kto kupi nowy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Wszystkie te uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i obowiązywać będą do 31 grudnia 2023 roku.      

Skutkiem tych ulg jest zmniejszenie dochodów do budżetu miasta na poziomie 4-4,5 mln zł. Jednak ważny jest efekt programów – przyciąganie nowych przedsiębiorców i mieszkańców do miasta, tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości, tworzących nowe miejsca pracy, prowadzących po raz pierwszy działalność gospodarczą w lokalu położonym na Starówce itp:

- dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje: POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF)

- dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy: POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF) 

Strefa Staromiejska:

- w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych:  POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF)   

- dla przedsiębiorców prowadzących po raz pierwszy działalność gospodarczą w lokalu położonym na Starówce:  POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF)    

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych: POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF)    

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego: POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF)    

Pozostałe aktualności

Toruńscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości - taką…
11 atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym działek pozostało w Strefie Inwestycyjno –…
O tym, czy przyjęta zostanie uchwała w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od…
15 stycznia po północy uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach…
Na najbliższej sesji, 21 stycznia 2021 r. radni pochylą się nad uchwałą dot. zwolnienia z…
Publikujemy treść apelu o wsparcie wszystkich ośrodków turystycznych, w tym Torunia, który…