Konferencja BGK „Biznes. Samorząd. Rozwój Regionalny”

BGK

Konferencja jest niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności.  Będzie to okazja do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawią możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm.

Stałym elementem każdej konferencji będzie panel dyskusyjny koncentrujący się wokół kwestii strategicznych dla danego województwa. Na uczestników wydarzenia czekać będą również warsztaty prowadzone przez gościa specjalnego, mówcę motywacyjnego mjr. Rocco A. Spencera, który opowie uczestnikom, jak odnosić sukcesy na zawodowym polu walki. Mjr. Spencer pokaże uczestnikom, jak przekładać strategię i taktykę wojskową na sukcesy w życiu zawodowym. Mjr. Spencer jest emerytowanym oficerem wojsk amerykańskich, który po przejściu na emeryturę wojskową doradzał firmom amerykańskim i polskim.

Podczas konferencji przedstawiciel Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu  weźmie udział w dyskusji o tym jak działalność miasta wpływa na rozwój lokalnego biznesu. 

Regionalna konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego „Biznes. Samorząd. Rozwój Regionalny”

9.05.2019 Hotel Bulwar godz. 9:30-15:00

Szczegóły: https://regionalnekonferencje.bgk.pl/