Kolejne wsparcie - zwolnienia z podatku od nieruchomości | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Kolejne wsparcie - zwolnienia z podatku od nieruchomości

Kolejne wsparcie - zwolnienia z podatku od nieruchomości

Grafika Toruń dla Przedsiębiorców w tle Ratusz Staromiejski

Na najbliższej sesji, 21 stycznia 2021 r. radni pochylą się nad uchwałą dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ma być ono udzielone tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu koronawirusa.

- Kompetencje samorządu w tym zakresie są ściśle regulowane ustawami. Na część tych kompetencji musieliśmy poczekać – mówi Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. - Na szczęście pojawiła się ustawowa możliwość, dzięki której możemy zaproponować Radzie Miasta kolejny system ulg w zakresie podatku od nieruchomości. Jednak wyraźnie muszę podkreślić, mowa tu tylko o podatku od nieruchomości - ustawodawca nie dał nam żadnych kompetencji w zakresie ulg w podatku od środków transportowych.

Zwolnienie dotyczyć miałoby podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności. Jeśli uchwała wejdzie w życie, z pomocy skorzystać będzie można za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

- Ustawodawca określił, że pomoc otrzymać można w pierwszym półroczu 2021. Inne przepisy dot. terminów składania deklaracji powodują, że pierwszym miesiącem, w którym pomoc może być udzielona, jest marzecwyjaśnia Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

O zwolnienie ubiegać będą mogli się przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 lipca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

Kod PKD

Rodzaj działalności

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.0

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.

Z uwagi na wprowadzone na czas epidemii ograniczenia w funkcjonowaniu firm wskazane wyżej grupy przedsiębiorców podlegały czasowemu ograniczeniu lub całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej przez znaczną część poprzedniego roku.

Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca będzie również musiał wykazać, że jego przychody w II półroczu 2020 r. z powodu C0VID-19 uległy obniżeniu o co najmniej 40% w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Podczas sesji zaplanowanej na 21 stycznia br. Rada Miasta Torunia zajmie się rozpatrzeniem dwóch projektów uchwał dotyczących:

- zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

- przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości – dotyczy grup przedsiębiorców, którzy mieli przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 15% w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej. Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w marcu, kwietniu, maju i czerwcu br. przesuwa się do dnia 31 października 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy będą ubiegać się o przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości, będą zobligowani do złożenia przed dniem płatności rat ww. podatku, których dotyczy przesunięcie, stosownych wniosków.

za: www.torun.pl

Pozostałe aktualności

Przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu uczestniczyli w międzynarodowej giełdzie…
Grupa PTH po raz kolejny zagościła na Liście TOP 25 autoryzowanych dealerów samochodów…
4 ciekawe działki inwestycyjne w atrakcyjnych cenach zostaną wystawione na sprzedaż przez…
  Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma dla Was…
Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych działań mających na celu promocję potencjału…
„Moja przyszłość na moich zasadach” - to hasło promujące tegoroczną ofertę szkół branżowych i…