Inwestycje Level UP - Toruń 2018 [foto]

Inwestycje Level UP konferencja

Jak przyciągać inwestorów, poprawiać komfort i jakość życia mieszkańców, budować markę biznesową i piąć się w rankingach atrakcyjności i innowacyjności – odpowiedzi na te pytania pojawiły się podczas konferencji „Inwestycje Level UP - Toruń 2018".

 

Organizatorami konferencji, która odbywa się 20 listopada 2018 roku w Hotelu Filmar są Miasto Toruń i „Dziennik Gazeta Prawna”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Torunia, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Związek Powiatów Polskich.

Konferencja „Inwestycje Level UP! – Toruń 2018” została skierowana do inwestorów, samorządowców, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. Jej uczestników powitał zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Rasielewski, podkreślając rolę wizerunku miasta w jego rozwoju.

Uczestnicy konferencji wspólnie zastanawiali się,  co zrobić, by miasta, powiaty i gminy pięły się w górę w rankingach atrakcyjności, innowacyjności oraz jakości i komfortu życia mieszkańców. Odpowiedzi szukano podczas paneli, debat eksperckich, warsztatów i analiz case studies, prowadzonych m.in. przez przedstawicieli Torunia i Jawora, firm doradczych oraz  realizujących innowacyjne projekty dla miast. Rozważano także zagadnienia dotyczące np. przenieść już dostępny kapitał – i to nie tylko ten finansowy, ale również pomysły, innowacje i potencjał mieszkańców – na wyższy poziom. Doświadczenia inwestycyjnych pionierów nie pozostawiają złudzeń: wszystkie miasta, które są liderami w rankingach atrakcyjności i jakości życia, rzetelnie odrobiły lekcje z kształtowania wizerunku i budowy swojej marki. Do tego potrzebne są też działania sprawiające, że miasto staje się przyjazne przedsiębiorcom, so stanowi niezbędny warunek do sukcesu na linii inwestor – samorząd.

W trakcie wydarzenia dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Łukasz Szarszewski, zaprezentował potencjał gospodarczy oraz atrakcyjność inwestycyjną naszego miasta. Przy okazji rozważano zagadnienia związane z lokalizacją jako czynnikiem sukcesu inwestycji, finansowaniem inwestycji czy  innowacyjności w działaniach promocyjnych samorządów. Jednym z punktów było wykorzystanie potencjału Torunia jako miasta uniwersyteckiego – w tym kontekście poruszono temat współpracy uczelni wyższych z biznesem.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Fot. Wojtek Szabelski

 

Obrazki galerii: